x
x

Ciljane SMS poruke za smanjenje kardiovaskularnog rizika

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  08.10.2015.

Jednostavne SMS poruke sa svrhom promocije zdravog životnog stila mogu imati pozitivan utjecaj na kardiovaskularni rizik u pacijenata s koronarnom bolesti srca, objavljeno je u časopisu JAMA.

Ciljane SMS poruke za smanjenje kardiovaskularnog rizika
Nakon 6 mjeseci, vrijednosti LDL kolesterola bile su značajno niže u pacijenata iz interventne skupine u odnosu na kontrolnu (79 vs. 84 mg/dL), a značajna razlika zabilježena je i za vrijednosti sistoličkog krvnog tlaka (128 vs. 136 mm Hg) i indeks tjelesne mase (29.0 vs. 30.3). Osim toga, pacijenti iz interventne skupine bili su skloniji redovitoj fizičkoj aktivnosti i suzdržavanju od pušenja.

U istraživanje provedeno u Australiji bilo je uključeno 710 pacijenata s dijagnozom koronarne bolesti srca, koji su primali odgovarajuću terapiju. Randomizirano su podijeljeni u u dvije skupine, interventnu i kontrolnu. Pacijenti iz interventne skupine dobivali su četiri automatske polupersonalizirane SMS poruke tjedno, kojima se poticala pravilna prehrana, tjelesna aktivnost i općenito kardiovaskularno zdravlje, a kod pušača se, također, poticao prestanak pušenja.

Nakon 6 mjeseci, vrijednosti LDL kolesterola bile su značajno niže u pacijenata iz interventne skupine u odnosu na kontrolnu (79 vs. 84 mg/dL), a značajna razlika zabilježena je i za vrijednosti sistoličkog krvnog tlaka (128 vs. 136 mm Hg) i indeks tjelesne mase (29.0 vs. 30.3). Osim toga, pacijenti iz interventne skupine bili su skloniji redovitoj fizičkoj aktivnosti i suzdržavanju od pušenja.

Zaključno, autori ističu da su troškovi ove intervencije bili minimalni, a opaženi rezultati veoma dojmljivi. Ipak, istraživanje bi se trebalo provesti na većem broju ispitanika kroz dulji vremenski period, kako bi se utvrdili stvarni klinički ishodi.

VEZANI SADRŽAJ > <