x
x

Treba li tlak mjeriti na obje ruke?

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  11.05.2016.

Razlika u vrijednostima sistoličkog krvnog tlaka između lijeve i desne ruke povezana je s povećanim rizikom od kardiovaskularnih događaja, uključujući smrt, neovisno o postojećoj vaskularnoj bolesti, objavljeno je u časopisu British Journal of General Practice.

Treba li tlak mjeriti na obje ruke?

Poznato je da razlika u izmjerenom tlaku između lijeve i desne ruke može ukazivati na povećan rizik od kardiovaskularne smrtnosti u osoba koje pate od bolesti krvnih žila ili onih s visokim kardiovaskularnim rizikom. Međutim, do sada je bilo nepoznato postoji li povezanost i u općoj populaciji koja ne boluje od kardiovaskularnih bolesti.

U istraživanje je bilo uključeno 3350 ispitanika (71,5% žena) starosti 50-75 godina koji nisu imali kliničku dijagnozu kardiovaskularne bolesti, ali im je utvrđen povećan rizik od kardiovaskularnih događaja na temelju izračunate vrijednosti gležanjskog indeksa (engl. Ankle-Brachial Pressure Index, ABPI) koja je bila manja ili jednaka 0.95.  Ispitanicima je na početku studije izmjeren sistolički krvni tlak na obje ruke, a potom su praćeni u prosječnom periodu od 8,2 godine.

Razlika u vrijednostima krvnog tlaka između lijeve i desne ruke u 60% ispitanika bila je ≥5 mmHg, dok je u 38% bila ≥10 mmHg. Rezultati analize su pokazali da je razlika ≥5 mmHg povezana s gotovo dvostruko većim rizikom od kardiovaskularne smrtnosti i 44% većim rizikom za smrt bilo kojeg uzroka. U 764 ispitanika koji su imali hipertenziju, razlika ≥5 mmHg povezana je s 2,63 puta većim rizikom od kardiovaskularne smrtnosti i 1,67 puta većim rizikom od ukupne smrtnosti, dok je za razliku ≥10 mmHg rizik bio još veći.

Autori poručuju da rezultati ove studije snažno podupiru trenutne upute za mjerenje krvnog tlaka na obje ruke pri inicijalnoj procjeni hipertenzije. Postojeća razlika u vrijednostima krvnog tlaka između lijeve i desne ruke može biti korisna u predviđanju periferne arterijske bolesti i utvrđivanju budućeg kardiovaskularnog rizika za pacijenta.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalPlivit C 1000 PlusAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: