x
x

Individualni odgovor na antihipertenzive pokazuje 'značajnu' varijaciju

  16.04.2023.

Nova studija autora iz Sveučilišne bolnice u Uppsali u Švedskoj, pokazala je među pojedincima značajnu varijaciju u odgovoru krvnog tlaka na različite antihipertenzivne lijekove što daje mogućnost razvoja buduće personalizirane terapije.

Individualni odgovor na antihipertenzive pokazuje 'značajnu' varijaciju

Istraživači su otkrili da primjena optimalnog antihipertenzivnog lijeka za određenog pacijenta rezultirala prosječno većim sniženjem krvnog tlaka za 4,4 mm Hg u usporedbi s nasumičnim odabirom lijekova, što je prilično značajna razlika.

Unatoč globalnom pristupu višestrukim klasama vrlo učinkovitih lijekova za snižavanje krvnog tlaka, samo 1 od 4 žene i 1 od 5 muškaraca s hipertenzijom postižu ciljeve liječenja. Dok većina smjernica za hipertenziju zagovara kombiniranu farmakoterapiju, mnogi pacijenti u rutinskoj skrbi i dalje se liječe monoterapijom, a nuspojave i nepridržavanje važni su klinički problemi.

Istraživači su proveli randomizirano, dvostruko slijepo, ponovljeno križno ispitivanje u ambulantnoj istraživačkoj klinici u Švedskoj, proučavajući 280 muškaraca i žena s hipertenzijom 1. stupnja s niskim rizikom od kardiovaskularnih događaja.

Svaki je sudionik bio liječen 2 mjeseca, nasumičnim redoslijedom, sa svakom od četiri različite klase antihipertenzivnih lijekova:

  • inhibitor angiotenzin-konvertirajućeg enzima (ACE), lizinopril
  • blokator angiotenzina II, kandesartan
  • tiazidni diuretik, hidroklorotiazid
  • blokator kalcijevih kanala, amlodipin

Zatim su se ponavljala razdoblja liječenja sa dvije klase lijekova kako bi se pokušao objasniti bilo kakav učinak određenog događaja koji je mogao utjecati na krvni tlak u jednom trenutku. Ambulantni dnevni sistolički krvni tlak mjeren je na kraju svakog razdoblja liječenja.

Rezultati su pokazali da su varijacije u sistoličkom krvnom tlaku bile velike između tretmana, između sudionika, unutar sudionika koji su uzimali isti tretman i između tretmana kod istog sudionika.

Istraživači primjećuju da je prosječno dodatno sniženje krvnog tlaka koje se moglo postići uporabom optimalnog sredstva dvostruko veće od onoga što se postiže udvostručenjem doze prvog lijeka i više od polovine dodanog drugog lijeka u prosjeku.

Osim toga, neki su ljudi pokazali vrlo velike razlike u odgovoru na različite lijekove, dok drugi uopće nisu imali velike razlike.

Kako prepoznati optimalan lijek?

Pitanje od milijun dolara je kako ćemo identificirati najbolji lijek za svakog pojedinog pacijenta? U studiji, istraživači navode da bi se personaliziranje terapije moglo postići bilo identificiranjem fenotipskih karakteristika koje su povezane s pojačanim odgovorom na jedan tretman u odnosu na drugi ili izravnim mjerenjem odgovora pojedinca na niz tretmana kako bi se utvrdilo koji je najučinkovitiji.

Ova je studija otvorila Pandorinu kutiju. Sada se mora smisliti kako ići naprijed i kako prilagoditi liječenje svakom pacijentu.