x
x

Pristup zdravstvenim uslugama u Europi - kako smanjiti razlike?

  27.05.2022.

Napredak u terapijskim inovacijama izuzeto je pozitivan iz perspektive bolesnika. Istodobno, ulazak na tržište novih i skupih terapija dovodi do pojačanog pritiska na većinu europskih zdravstvenih sustava. Stoga je iznimno važno uspostaviti sustav i proces optimizacije ulaska novih lijekova na europsko tržište, kako u zemljama s razvijenim zdravstvenim politikama i tradicijom zdravstvene regulative, tako i u onima s manjkavim sustavima koji tek trebaju uključiti uspostavljanje metoda prepoznavanja i validiranja smislenih kliničkih inovacija, procjene korisnosti novih lijekova u praksi te utjecaja na zdravstvene budžete.

Pristup zdravstvenim uslugama u Europi - kako smanjiti razlike?
Potrebno je široko educirati javnost, propisivače, regulatore i druge sudionike o potrebi i načinima procjene vrijednosti novih terapija koje uključuju i troškovnu komponentu.

Nositelji zdravstvenih politika sve više su suočeni s poteškoćama u donošenju objektivnih i informiranih odluka. To uključuje povećanu primjenu informacijskih tehnologija, bolje usmjeravanje propisivača racionalnom propisivanju lijekova te bolje omogućavanje infrastrukture za prikupljanje kvalitetnih lokalnih podataka iz stvarnog svijeta (engl. Real World Data). Sve više će biti potrebno odrediti prioritete kod uvođenja novih lijekova te stoga treba razvijati principe suradnje i transparentnosti između svih sudionika.

Mnoge zemlje u Europi koriste metode i principe procjene zdravstvenih tehnologija (HTA, od engl. Health Technology Assessment) u procjeni inovacije i dodatne vrijednosti lijeka. Do sada su pokušaji da se HTA principi uvedu i u Hrvatskoj prilikom sastavljanja liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje bili ograničeno uspješni. Da bi osigurali u budućnosti financijski održiv sustav uz omogućavanje pristupa naših bolesnika najnovijim (i ekstremno skupim) terapijskim inovacijama, potrebno je široko educirati javnost, propisivače, regulatore i druge sudionike o potrebi i načinima procjene vrijednosti novih terapija koje uključuju i troškovnu komponentu. Kao primjer navodimo nove lijekove za rijetke bolesti koji predstavljaju izazov svim zdravstvenim sustavima s obzirom na značajan broj bolesti s ovim statusom i potrebu za novim lijekovima u ovom području. No, terapijske inovacije u ovom području praćene su tipično s godišnjom cijenom liječenja u milijunima kuna po bolesniku.

U prilogu Vam šaljemo Poziv za sudjelovanjem na 10. jadranskom i 7. hrvatskom kongresu farmakoekonomike i istraživanja ishoda liječenja koji će se održati od 2. - 4. lipnja 2022. u Puli. Nakon posvećenosti dosadašnjih kongresa farmakoekonomike utvrđivanju i evaluaciji problema vezanih uz dostupnost novim inovativnim lijekovima u zamljama ograničenog zdravstvenog budžeta, ovaj će kongres biti posvećem mogućim riješenjima ovog značajnog problema za sve zdravstvene sustave, uz sudjelovanje relevantnih sudionika iz akademije, industrije i regulatornih tijela.

Više informacija možete pronaći na mrežnoj stranici Kongresa. Omogućeno je i virtualno sudjelovanje na kongresu.

Pozivamo Vas na prijavu te isto tako molimo da proslijedite informaciju onima za koje mislite da bi bili zainteresirani.

Sažetci kongresa bit će tiskani u suplementu Pharmaca.

Izvor: e-pharmaca