x
x

Radna grupa za sekundarnu uporabu biomedicinskih i zdravstvenih podataka

  07.08.2020.

U Program rada Hrvatskog društva za medicinsku informatiku (HDMI) za 2020. godinu, uvršteb je i početak rada Radne grupe za sekundarnu uporabu biomedicinskih i zdravstvenih podataka (SEKA). Naime, na sjednici Izvršnog odbora HDMI-a održanoj 28. siječnja 2020. godine potvrđeno je osnivanje Radne grupe SEKA.

Radna grupa za sekundarnu uporabu biomedicinskih i zdravstvenih podataka

Sekundarnom uporabom biomedicinskih i zdravstvenih podataka smatra se korištenje podataka nastalih i prikupljenih u postupku pružanja zdravstvene zaštite i izravne skrbi o pacijentu u svrhu poboljšanja sigurnosti i ishoda liječenja, mjerenja i kontrole kvalitete skrbi, upravljanja poslovanjem i optimizacije resursa, zdravlja populacije, donošenja odluka na svim razinama zdravstvenoga sustava te istraživanja i razvoja.

Misija radne grupe je pridonijeti boljem razumijevanju te jačanju sekundarne uporabe biomedicinskih i zdravstvenih podataka u RH.

Članovi radne grupe su stručnjaci s praktičnim znanjem i iskustvom u korištenju medicinskih podataka. Kroz rad grupe poticat će se svi segmenti sekundarne upotrebe podataka uključujući katalogiziranje postojećih izvora medicinskih informacija u RH, prikupljanje ilustrativnih slučajeva sekundarnog korištenja medicinskih podataka, lobiranje za definiranje pravila za pristup podacima, rad na metodološkim izazovima u analizi i validaciji podataka, jačanje interoperabilnosti, sudjelovanje u unaprjeđenju regulatornog okvira te edukaciju i jačanje svjesnosti pacijenata i građana o mogućnostima i važnosti sekundarne uporabe biomedicinskih i zdravstvenih podataka.

Marijan Erceg