x
x

Hrvatski zdravstveni sustav iz financijske perspektive

  01.02.2016.

Postojeći model financiranja zdravstva je fiskalno neodrživ te se traže rješenja za njegovu dugoročnu održivost i transparentnost.

Hrvatski zdravstveni sustav iz financijske perspektive
Udio ukupne zdravstvene potrošnje u BDP-u je 2012. godine bio 7,3 postotna boda, što je manje od zemalja iz okruženja (Češka Republika, Slovačka, Mađarska, Slovenija). Prema svim ekonomskim analizama financijski sustav zdravstva pokazuje nedostatak racionalnog upravljanja troškovima.

Fiskalna održivost zdravstvenog sustava je ugrožena, a troškovi zdravstva prirodno rastu iz dva razloga: starenja stanovništva i tehnološkog napretka medicinske opreme uključujući i lijekove. S ovim problemom se suočavaju mnoge zemlje, što pokazuje najnovija publikacija OECD-a „Fiscal Sustainability of Health Systems“: Bridging health and finance perspectives (2015).

Javni izvori financiranja nisu dostatni za opseg prava koji proizlazi iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti u situaciji u kojoj prevladava niska stopa zaposlenosti, mali rast BDP-a i kontinuirani rast javnog duga. Financijska rješenja za Hrvatsku mogu biti na tragu drugih europskih zemalja, ali uz ograničenja koja postoje u nacionalnom gospodarstvu.

Udio ukupne zdravstvene potrošnje u BDP-u je 2012. godine bio 7,3 postotna boda, što je manje od zemalja iz okruženja (Češka Republika, Slovačka, Mađarska, Slovenija). Prema svim ekonomskim analizama financijski sustav zdravstva pokazuje nedostatak racionalnog upravljanja troškovima.

Ako Hrvatska želi zadržati zdravstveni sustav na principima solidarnosti i široke dostupnosti, ona mora temeljito i cjelovito provesti strukturnu reformu da bi ostvarila fiskalnu održivost.

Prof. dr. sc. Maja Vehovec, dipl. oec. Ekonomski institut, Zagreb

Predavanje održano na 2. Farmaceutskom forumu Jugoistočne Europe, 2015. godine