x
x

Kakva je dostupnost i potrošnja onkoloških lijekova u Hrvatskoj?

  07.07.2022.

U skladu s glavnom temom kongresa farmakoekonomike i istraživanja ishoda liječenja koji je održan početkom lipnja 2022. godine u Puli: „Pristup zdravlju u srednjoj i istočnoj Europi” i podtemom „Zdravstveno-ekonomski aspekti liječenja raka u zemljama srednje i istočne Europe” istraživači iz Rijeke su ispitali potrošnju onkloških lijekova u Hrvatskoj.

Kakva je dostupnost i potrošnja onkoloških lijekova u Hrvatskoj?
Najveća potrošnja primjećuje se u skupini Ostali antineoplastici (L01X) u kojoj je najviše novih, učinkovitih, specifičnih i, uostalom, skupih lijekova.

Uzimajući u obzir Europski plan za borbu protiv raka, ovo istraživanje daje opsežan uvid u korištenje onkoloških lijekova i to kao ekonomski i javnozdravstveni problem, čime se otkrivaju moguće prepreke. Cilj je bio istražiti trendove korištenja onkoloških lijekova u Hrvatskoj u razdoblju 2011. − 2020., i to u farmakološko/terapijskoj ATC skupinu antineoplastičnih lijekova (L01).

Metode: Podatci o potrošnji lijekova u Hrvatskoj prikupljaju se i analiziraju u Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode - HALMED. Primjenom Anatomsko-terapeutsko-kemijske (ATC) klasifikacije lijekova dobiveni podaci služe za izračun broja definiranih dnevnih doza (DDD) i financijskih izdataka u razdoblju 2011. − 2020.

Rezultati: Korištenje antineoplastičnih lijekova (L01) ukazuje na veliki porast od više od četiri puta (4,12), sa 60,76 milijuna eura u 2011. na 250,08 milijuna eura u 2020. Korištenje podskupine ostalih antineoplastičnih lijekova (L01X) još se više povećalo, za 4,86 puta.

Zaključci: Tijekom razdoblja 2011.-2020., korištenje onkoloških lijekova kontinuirano i značajno raste. Najveća potrošnja primjećuje se u skupini Ostali antineoplastici (L01X) u kojoj je najviše novih, učinkovitih, specifičnih i, uostalom, skupih lijekova.

Pero Draganić

Predavanje održano na 10. jadranskom i 7. hrvatskom kongresu farmakoekonomike i istraživanja ishoda liječenja, lipanj 2022.

pharmacoeconomics-congress.eu