x
x

> Medicus - 2022. godina

Broj 1/2022

Moždani udar

> Zdravka Poljaković
Uvodnik: Moždani udar
> Verica Kralj; Petra Čukelj
Čeka li nas epidemija moždanog udara?
> Spomenka Kiđemet-Piskač; Emina Pavleković
Tranzitorna ishemijska ataka kao hitno stanje
> Arijana Lovrenčić Huzjan
Prepoznajemo li moždani udar na vrijeme?
> Anka Aleksić Shihabi
Aterosklerotska karotidna bolest
> Anteo Bradarić Šlujo; Andrija Matetić
Moždani udar i arterijska hipertenzija
> Tomislava Bodrožić-Džakić Poljak
Srce kao uzrok moždanog udara
> Marina Roje Bedeković
Kolesterol – što niže, to bolje
> Kristian Dominik Rudež; Zrinka Šakić; Marin Deškin; Dario Rahelić
Inzulinska rezistencija kao rizični čimbenik u nastanku moždanog udara