x
x

> Medicus - 2018. godina

Broj 1/2018

Debljina i komorbiditeti

> Maja Bokan; Goran Hauser
Debljina i mikrobiota
> Miroslav Šimunić; Antonio Meštrović
Debljina i GERB
> Suzana Mladinov; Dino Ilak
Pretilost i opstruktivne plućne bolesti
> Nataša Rojnić Putarek
Pretilost u dječjoj dobi
> Slobodan Mihaljević; Krešimir Reiner; Marko Čačić
Pretilost i anestezija