x
x

> Medicus - 2020. godina

Broj 1/2020

Hepatologija danas − odabrane teme

> Tajana Filipec Kanižaj; Ivana Mikolašević
Uvodnik: Hepatologija danas - odabrane teme
> Rejhana Sijamhodžić; Natali Roža; Matea Iglić Debelić; Irena Hrstić
Oštećenje jetre uzrokovano lijekovima
> Marinko Marušić; Matej Paić; Mia Knobloch; Krešimir Luetić; Dragan Jurčić
Laboratorijske pretrage u bolestima jetre
> Ana Katušić; Ksenija Burić; Mario Ivanuša
Uloga glazbe i muzikoterapije u programu kardiovaskularne rehabilitacije
 
OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoOlfen gelMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: