x
x

> Medicus - 2016. godina

Broj 2/2016

Kardiologija danas - odabrane teme

> Kristina Selthofer-Relatić
Diuretici – puno više od terapije edema
> Teodora Zaninović Jurjević; Nikolina Jurjević; Sanja Matijević Rončević; Željka Rubeša Miculinić; Luka Zaputović
Beta-blokatori: lijekovi koji produžuju preživljenje
> Jozica Šikić; Dario Gulin; Ante Pašalić
Stenoza aortalne valvule
> Nikola Bulj
Bolesnik s dispnejom
> Alen Ružić; Rina Dalmatin; Luka Zaputović
Europske smjernice za zatajivanje srca 2016. – što je novo?
> Sanja Matijević Rončević; Alen Ružić
Nalaz ehokardiograma za nekardiologe – kako čitati nalaz?
> Igor Grabovac; Galateja Jordakieva; Siniša Štefanac
Utvrđivanje i povratak radne sposobnosti nakon transplantacije srca