x
x

> Medicus - 2020. godina

Broj 2/2020

COVID-19

> Bruno Baršić
COVID-19: Uvodnik
> Marko Kutleša
COVID-19 i citokinska oluja
> Nevenka Piskač-Živković; Marina Zelenika Margeta; Ivona Kovačević; Đivo Ljubičić; Andrej Šribar; Jasminka Peršec; Ivica Grgurević
Ultrazvuk pluća kod bolesnika s COVID-19
> Jasminka Peršec; Andrej Šribar
COVID-19 i mehanička ventilacija
> Marija Santini; Marija Kusulja
Liječenje COVID-19
> Gordana Pavliša; Lidija Ljubičić; Lana Turk; Matija Halar; Miroslav Samaržija
COVID-19 i pneumonija
> Matias Trbušić; Nikola Bulj; Vjekoslav Radeljić; Diana Delić Brkljačić
COVID-19 i koronarna bolest srca – strategije u intervencijskoj kardiologiji
> Filip Puškarić; Maja Čikeš
COVID-19 i bolesnici sa zatajivanjem srca
> Nadica Laktašić Žerjavić
COVID-19 i vitamin D – postoji li poveznica?
> Arijana Lovrenčić Huzjan
COVID-19 i pacijent s moždanim udarom
> Igor Tomašković
COVID-19 i karcinom prostate