x
x

> Medicus - 2021. godina

Broj 1/2021

Migrena

> Davor Jančuljak
Uvodnik: Migrena
> Goran Ivkić
Patofiziologija migrene
> Darija Mahović Lakušić; Matea Bračić; Lukrecija Jakuš
Dijagnostički kriteriji i klasifikacija migrene
> Maristela Stojić
Klinička slika migrene
> Damir Petravić
Fremanezumab
> Vanja Bašić Kes; Nevena Grbić
Nefarmakološke metode liječenja glavobolje
> Arijana Lovrenčić Huzjan
Migrena i moždani udar