x
x

> Medicus - 2021. godina

Broj 2/2021

Astma i KOPB

> Miroslav Samaržija
Uvodnik: Astma i KOPB
> Sanda Škrinjarić Cincar; Eugenija Basioli Kasap
Prepoznajemo li bolesnika s KOPB-om i astmom na vrijeme?
> Marija Gomerčić Palčić
Što je to teška astma?
> Andrea Vukić Dugac; Iva Karla Crnogorac; Ana Dobrić; Toni Dobrić Lester; Vesna Trkeš; Gordana Pavliša
Jesmo li napredovali u liječenju KOPB-a?
> Slavica Labor; Marina Labor
Astma i depresija
 
OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyIbuxin RapidPlivit C 1000 Plus
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: