x
x

> Medicus - 2017. godina

Broj 2/2017

Psihijatrija danas - odabrane teme

> Alma Mihaljević Peleš
Uvodnik
> Marina Šagud; Alma Mihaljević Peleš; Bjanka Vuksan-Ćusa; Ivana Klinar
Interakcije antipsihotika – jesu li poželjne kombinacije antipsihotika?
> Draženka Ostojić; Ante Silić; Suzana Kos; Ilarija Čulo; Aleksandar Savić
Terapija prve psihotične epizode
> Alma Mihaljević Peleš; Marina Šagud; Maja Bajs Janović
Znamo li prepoznati i dijagnosticirati bipolarni afektivni poremećaj?
> Danijel Crnković
Anksioznost i kako ju liječiti
> Dunja Degmečić
Hitna stanja u psihijatriji
> Igor Filipčić; Ivona Šimunović Filipčić
Psihički poremećaji i tjelesne bolesti
> Ninoslav Mimica; Marija Kušan-Jukić
Demencija i psihički poremećaji
> Maja Bajs Janović; Špiro Janović; Milena Skočić Hanžek; Zoran Štimac; Alma Mihaljević Peleš
Antidepresivi i antipsihotici u trudnoći