x
x

> Medicus - 2016. godina

Broj 1/2016

Pneumonije

> Alemka Markotić
Imunopatogeneza pneumonija
> Ivana Mareković; Denis Baričević; Nataša Firis
Mikrobiološka dijagnostika izvanbolničkih pneumonija
> Ivan Gudelj; Vide Popović; Dino Ilak
Uloga bronhoskopije u dijagnostici respiratornih infekcija
> Ljiljana Bulat-Kardum
Izvanbolničke pneumonije
> Zagorka Boras; Emilija Marunica; Vesna Trkeš
Liječenje izvanbolničkih pneumonija
> Hrvoje Puretić
Bolničke pneumonije
> Gordana Pavliša; Ana Hećimović; Fedža Džubur; Miroslav Samaržija
Pneumonije u imunosuprimiranih bolesnika
> Dubravka Pelicarić; Sanja Popović Grle
Fenotipovi KOPB-a