x
x

> Medicus - 2014. godina

Broj 2/2014

Klinički pristup liječenju boli

> Višnja Majerić-Kogler
Akutna bol
> Renata Dobrila-Dintinjana
Liječenje maligne boli
> Diana Butković
Liječenje boli u djece
> Ante Barada
Neuropatska bol
 
OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluAndol PROPlivit C 1000 Plus
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: