x
x

> Medicus - 2014. godina

Broj 2/2014

Klinički pristup liječenju boli

> Višnja Majerić-Kogler
Akutna bol
> Renata Dobrila-Dintinjana
Liječenje maligne boli
> Diana Butković
Liječenje boli u djece
> Ante Barada
Neuropatska bol