x
x

> Medicus - 2022. godina

Broj 2/2022

Osteoporoza

> Simeon Grazio; Velimir Altabas
Uvodnik: Osteoporoza
> Velimir Altabas; Jelena Marinković Radošević
Epidemiologija osteoporoze i osteoporotskih fraktura
> Tina Tičinović Kurir
Patofiziologija osteoporoze
> Ivana Kraljević; Tanja Škorić Polovina
Dijagnostički pristup bolesniku/bolesnici s osteoporozom