x
x

> Medicus - 2015. godina

Broj 1/2015

Izabrana poglavlja iz urologije

> Mirko Bakula; Tomislav Kuliš; Sandra Nađ Škegro; Željko Kaštelan
Urinarna inkontinencija kod muškaraca i smjernice za liječenje
> Kazimir Milostić; Žana Saratlija Novaković
Tumori bubrega
> Boris Ružić; Matej Knežević
Karcinom prostate
> Josip Španjol; Marin Trošelj
Upala prostate/infekcije urotrakta
> Stanislav Sotošek
Mikrohematurija
> Tomislav Kuliš; Maja Gašparić; Maja Prižmić; Dražen Kovačić; Adela Kolumbić Lakoš; Željko Kaštelan
Simptomi i kvaliteta života u bolesnika s BPH
> Robert Likić; Marija Živković; Marijana Križić Erceg
Upotreba sustava UpToDate u svrhu poboljšanja kvalitete zdravstvene skrbi