x
x

Zdravstveni odgoj i uloga medicinske sestre

  09.12.2012.

Zdravstveni odgoj je nedjeljivi dio zdravstvene skrbi koji se isprepliće s ljudskim kulturnim, socijalnim, zdravstvenim, emocionalnim, etičkim i psihičkim potrebama. Stoga je jako važno znati način provođenja zdravstvenog odgoja, njegovo značenje, povezanost sa srodnim strukama, metode rada, ciljeve i ulogu medicinske sestre u istom

Zdravstveni odgoj i uloga medicinske sestre

Time se ukazuje na važnost zdravstvenog odgoja u unaprjeđenju zdravlja i prevenciji bolesti koja može biti rezultat nesavjesnog ponašanja zajednice ili pojedinca.

Medicinska sestra je važan nosilac zdravstvenog odgoja u praksi, jer ona radi u djelatnostima na primarnoj i sekundarnoj razini te u ustanovama socijalne djelatnosti.

U sklopu redovitog školovanja medicinska sestra stječe znanja o zdravstvenom odgoju i primjenjuje ga u svom svakodnevnom radu.

Na pojedinca ili zajednicu utječe i svojim osobnim primjerom Primjenu zdravstvenog odgoja u praksi prikazali smo kratkim primjerom općeg prikaza rada Centra za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV.

Pojam zdravstvenog odgoja

Zdravstveni odgoj je medicinsko – pedagoška disciplina koja se bavi unaprjeđivanjem zdravstvene kulture naroda. Smisao zdravstvenog odgoja je odgojiti pojedince i skupine ljudi tako da zdravlje smatraju istinskom vrijednošću i da u svoje i zdravlje zajednice u kojoj žive budu spremni ulagati velike napore (1, 2).

Osnovni cilj zdravstvenog odgoja je zaštita i promicanje zdravlja te sprječavanje bolesti (3).

Zdravstveni odgoj možemo shvatiti kao opću mjeru zdravstvene zaštite kojom se, mijenjanjem štetnog zdravstvenog ponašanja, edukacijom i informiranjem o određenim zdravstvenim postupcima unaprjeđuje zdravlje i sprječavaju, liječe i ublažuju posljedice određenog štetnog ponašanja i bolesti (4, 5).

Aspekti zdravstvenog odgoja

Zdravstveni odgoj u zdravstvenoj zaštiti ima dva aspekta:

1. Metode i sredstva zdravstvenog odgoja primjenjuju se tjekom pripreme i trajanja zdravstvene akcije sa ciljem pripreme i pridobivanja ljudi za sudjelovanje u samoj zdravstvenoj akciji

2. Metode i sredstva zdravstvenog odgoja su isključivo odgojni to jest terapeutski jer služe za sanaciju zdravstvenih problema, a to su zdravstvene aktivnosti koje se provode da bi se uklonile štetne i nezdrave prilike te loše zdravstveno stanje koje se detektiralo npr. sistematskim pregledom (1).

Cijeli tekst dostupan je na mrežnim stranicama Hrvatskog časopisa za javno zdravstvo.