x
x

Uloga medicinske sestre u timu

  17.08.2012.

Suvremeni terapeutski procesi nameću jedino mogući interdisciplinarni pristup. Različite dijagnostičko - terapijske metode zahtijevaju stalnu suradnju niza stručnjaka educiranih za provođenje određenih dijelova medicinskih postupaka. Medicinske sestre su svjesne svoje odgovornosti i standarda rada koji se od njih očekuje.

Uloga medicinske sestre u timu
Nužno je kreirati ozračje u timu pogodno za dijeljenje brige i skrbi za bolesnika, a ono ovisi o dobroj i pravodobnoj komunikaciji i sposobnosti članova medicinskog tima da dijele o pacijentu specifične i važne informacije, kao i odgovarajuće medicinsko znanje.

Suvremena medicina zamijenila je individualni odnos bolesnik - liječnik, odnosom bolesnika s timom medicinskih profesionalaca, specijaliziranih za specifične aspekte dijagnostičkih i terapijskih postupaka (Birden, 2007). Evolucija zdravstvenog sustava dovodi do nužnih promjena koncepta unutar sustava. Jedan od glavnih ciljeva je učinkovita profesionalna suradnja liječnika i medicinskih sestara, te ostalih članova tima, koja se zasniva na uzajamnom poštovanju i suradnji. To nije samo dvosmjerna izmjena informacija, nego samorazvitak članova i razvitak tima. Suradnja je kompleksan proces koji zahtjeva svjesnu izmjenu i zajedničku/udruženu brigu za zaštitu pacijenata. Rastuće potrebe pacijenata i promjene u zdravstvenom sustavu iziskuju nužnost promjene koncepta ključnih profesionalnih sposobnosti u obrazovanju zdravstvenih profila. Promjene koje su se javile stavljaju naglasak na rad u medicinskom timu (koji je sastavljen od liječnika, medicinskih sestara i tehničara, psihologa, radnih terapeuta, pedagoga, socijalnih radnika, fizioterapeuta, radiologa i drugih).

Da bi medicinski tim dobro funkcionirao nužno je stvoriti takve odnose među članovima tima koji će osigurati međusobno povjerenje, odgovornost i sigurnost u stručnu kompetenciju svih članova tima. Dobrim timskim radom izbjegavamo nekonstruktivno i neproduktivno rivalstvo.

Medicina je timski rad u kojem liječnici i drugi zdravstveni djelatnici žive i dijele zajedničke uspjehe, proživljavajući teške trenutke bolesti svojih bolesnika, dijeleći svoje emocije i intimu s drugim članovima tima, dijeleći svoje i prihvaćajući uspjehe drugih bez osjećaja rivalstva i kompeticije. Zbog toga je nužno kreirati ozračje u timu pogodno za dijeljenje brige i skrbi za bolesnika, a ono ovisi o dobroj i pravodobnoj komunikaciji i sposobnosti članova medicinskog tima da dijele o pacijentu specifične i važne informacije, kao i odgovarajuće medicinsko znanje.

Suvremeni terapeutski procesi nameću jedino mogući interdisciplinarni pristup. Različite dijagnostičko - terapijske metode zahtijevaju stalnu suradnju niza stručnjaka educiranih za provođenje određenih dijelova medicinskih postupaka. Razvojem medicine i naravno mnogih drugih životnih uvjeta došlo je do produženja životnog vijeka, ali i do pojave kroničnih bolest. Liječenje postaje dugotrajno, a oporavak traje mjesecima, pa i godinama. Pri tome svaki bolesnik zahtijeva posebnu pažnju i skrb za koju su uglavnom zadužene medicinske sestre. Osim stručnog znanja, medicinska sestra treba imati i druge kvalitete, od kojih je umijeće vođenja među najvažnijim. Ovdje ne govorimo o hijerarhijskom rukovođenju ugrađenom u hijerarhijski sustav medicinskih ustanova, nego na sposobnost preuzimanja inicijative, organizaciju i planiranja posla, posebno u nepredviđenim situacijama. Umijeće vođenja pospješuje kvalitetu timskog rada, s ciljem da način rada i razmišljanja promijenimo na bolje.

Medicinske sestre su svjesne svoje odgovornosti i standarda rada koji se od njih očekuje. Edukacija niti jednoj medicinskoj sestri nije strana. Samom odlukom o izboru profesije obvezuju se na cjeloživotno učenje, usvajanje novih znanja, vještina, kao i prenošenje istih na druge. Način komuniciranja određuje stav medicinskih sestara prema radnoj sredini, što radnu sredinu čini ugodnom ili manje ugodnom. Ovisno o tome medicinske sestre formiraju način pristupa poslu. Dobrim se međuljudskim odnosima, u sredini gdje se cijeni rad i zalaganje djelatnika, tako osiguravaju profesionalan pristup radu. Tada motivacija i dodatno zalaganje osoblja neće izostati. Uloge članova tima su u stalnom dinamskom odnosu. Po potrebi se mijenjaju ili preklapaju, u svrhu posvećenosti istom cilju. Svi članovi tima su otvoreni za učenje i prihvaćanje novih znanja i vještina. Stalno se nadopunjujući i uvažavajući, stvaraju odgovornost među sobom i prema svojim pacijentima.

Marija Anđelić

Klinika za psihijatriju, KBC Osijek

Rad prezentiran na 2. hrvatskiom kongresu o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji održanom od 9. do 11. veljače, 2012. godine u Zagrebu.

http://www.psihijatrija-prevencijairehabilitacija.com/program.html