x
x

Sestrinska dijagnoza

  27.05.2013.

Termin „Sestrinska dijagnoza“ (engl. nursing diagnosis) počinje se koristiti pedesetih godina u SAD s ciljem preciznog opisa aktualnog ili potencijalnog zdravstvenog problema pacijenta, obitelji ili zajednice, koji je u domeni rada medicinske sestre, sa svrhom rješavanja ili poboljšanja ishoda tog problema. Sestrinska dijagnoza se razlikuje od medicinske (liječničke) dijagnoze (na primjer anemija, pneumonija, bronhiektazije, cistitis) kojom se identificira bolest na osnovu simptoma i drugih znakova te bolesti.

Sestrinska dijagnoza

Isto tako sestrinska dijagnoza nije sestrinska intervencija ili terapijski postupak. Na primjer educirati bolesnika, okupati bolesnika, bolesnika psihološki pripremiti za operaciju je intervencija, ili nazogastrična sonda, urinarni kateter, trajna infuzija su medicinski postupci). Za ilustraciju ovdje je navedeno nekoliko, primjera sestrinskih dijagnoza:

• Smanjena mogućnost brige o sebi;

• Smanjeno podnošenje napora;

• Prekomjerna tjelesna težina;

• Tugovanje;

• Neupućenost;

• Visok rizik za infekciju;

• Visok rizik za ozljede;

• Visok rizik za nastanak dekubitusa;

• Neredovito uzimanje lijekova;

• Smanjena prohodnost dišnih putova.

Luka Kovačić

Cijeli članak dostupan je ui Hrvatskom časopisu za javno zdravstvo.