x
x

Kako poboljšati bolesnikovu sigurnost u hrvatskim bolnicama?

  22.02.2017.

Kultura bolesnikove sigurnosti ima presudan utjecaj na sigurnost bolesnika u procesu liječenja. Istraživanje je provedeno u cilju procjene stanja kulture bolesnikove sigurnosti u hrvatskim bolnicama te usporedbe s bolnicama u SAD.

Kako poboljšati bolesnikovu sigurnost u hrvatskim bolnicama?
Rezultati istraživanja ukazuju na potrebu uspostave održivog sustava bolesnikove sigurnosti u okviru hrvatskoga zdravstvenog sustava kojim bi se poboljšale najkritičnije komponente kao što su: nekažnjavajući pristup neželjenom događaju, rukovođenje, timski rad, komunikacijska otvorenost i popunjenost osobljem.

Istraživanjem su obuhvaćene tri javne opće bolnice u Hrvatskoj primjenom hrvatskoga prijevoda upitnika Hospital Survey of Patient Safety Culture (HSOPSC) koji je podijeljen svim zdravstvenim radnicima i administrativnom osoblju. Usporedba dobivenih rezultata u hrvatskim i američkim bolnicama provedena je pomoću t-kvadrat testa.

Analiza rezultata ukazuje na statistički značajne razlike u svih 12 dimenzija bolesnikove sigurnosti koje mjeri upitnik. U deset dimenzija razlika je negativna, a u dvije od njih pozitivna. Pozitivnu razliku nalazimo u kategoriji primopredaja službe i premještaji i kategoriji opća percepcija bolesnikove sigurnosti. Među kategorijama s negativnom razlikom ističu se: nekažnjavajući pristup neželjenom događaju, učestalost prijavljivanja neželjenih događaja, komunikacijska otvorenost, timski rad unutar odjela, pružanje povratnih informacija i raspravljanje o neželjenom događaju, potpora bolničke uprave mjerama za bolesnikovu sigurnost i popunjenost osobljem.

Istraživanje pokazuje da HSOPSC može biti koristan i prikladan alat za procjenu bolesnikove sigurnosti, otkrivanje sastavnica kulture sigurnosti koje treba poboljšati te za uspoređivanje na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Općenito, kultura bolesnikove sigurnosti među hrvatskim bolničkim osobljem pokazuje se značajno nižom nego kod američkog bolničkog osoblja. Rezultati istraživanja ukazuju na potrebu uspostave održivog sustava bolesnikove sigurnosti u okviru hrvatskoga zdravstvenog sustava kojim bi se poboljšale najkritičnije komponente kao što su: nekažnjavajući pristup neželjenom događaju, rukovođenje, timski rad, komunikacijska otvorenost i popunjenost osobljem.

Ivan Šklebar, Jadranka Mustajbegović, Duška Šklebar, Marijan Cesarik, Milan Milošević, Hana Brborović, Krunoslav Šporčić, Petar Petrić, Ino Husedžinović 

VEZANI SADRŽAJ > <