x
x

Kako poboljšati bolesnikovu sigurnost u hrvatskim bolnicama?

  22.02.2017.

Kultura bolesnikove sigurnosti ima presudan utjecaj na sigurnost bolesnika u procesu liječenja. Istraživanje je provedeno u cilju procjene stanja kulture bolesnikove sigurnosti u hrvatskim bolnicama te usporedbe s bolnicama u SAD.

Kako poboljšati bolesnikovu sigurnost u hrvatskim bolnicama?
Rezultati istraživanja ukazuju na potrebu uspostave održivog sustava bolesnikove sigurnosti u okviru hrvatskoga zdravstvenog sustava kojim bi se poboljšale najkritičnije komponente kao što su: nekažnjavajući pristup neželjenom događaju, rukovođenje, timski rad, komunikacijska otvorenost i popunjenost osobljem.

Istraživanjem su obuhvaćene tri javne opće bolnice u Hrvatskoj primjenom hrvatskoga prijevoda upitnika Hospital Survey of Patient Safety Culture (HSOPSC) koji je podijeljen svim zdravstvenim radnicima i administrativnom osoblju. Usporedba dobivenih rezultata u hrvatskim i američkim bolnicama provedena je pomoću t-kvadrat testa.

Analiza rezultata ukazuje na statistički značajne razlike u svih 12 dimenzija bolesnikove sigurnosti koje mjeri upitnik. U deset dimenzija razlika je negativna, a u dvije od njih pozitivna. Pozitivnu razliku nalazimo u kategoriji primopredaja službe i premještaji i kategoriji opća percepcija bolesnikove sigurnosti. Među kategorijama s negativnom razlikom ističu se: nekažnjavajući pristup neželjenom događaju, učestalost prijavljivanja neželjenih događaja, komunikacijska otvorenost, timski rad unutar odjela, pružanje povratnih informacija i raspravljanje o neželjenom događaju, potpora bolničke uprave mjerama za bolesnikovu sigurnost i popunjenost osobljem.

Istraživanje pokazuje da HSOPSC može biti koristan i prikladan alat za procjenu bolesnikove sigurnosti, otkrivanje sastavnica kulture sigurnosti koje treba poboljšati te za uspoređivanje na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Općenito, kultura bolesnikove sigurnosti među hrvatskim bolničkim osobljem pokazuje se značajno nižom nego kod američkog bolničkog osoblja. Rezultati istraživanja ukazuju na potrebu uspostave održivog sustava bolesnikove sigurnosti u okviru hrvatskoga zdravstvenog sustava kojim bi se poboljšale najkritičnije komponente kao što su: nekažnjavajući pristup neželjenom događaju, rukovođenje, timski rad, komunikacijska otvorenost i popunjenost osobljem.

Ivan Šklebar, Jadranka Mustajbegović, Duška Šklebar, Marijan Cesarik, Milan Milošević, Hana Brborović, Krunoslav Šporčić, Petar Petrić, Ino Husedžinović 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidMaxirinoMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energy
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: