x
x

Ibuprofen s paracetamolom smanjuje uporabu morfija nakon artroplastike kuka

  30.12.2019.

Primjena kombinacije ibuprofena i paracetamola je bolja u odnosu na sam paracetamol u kupiranju boli nakon totalne artroplastike kuka i povezana je s manjom uporabom morfija, objavljeno je u časopisu JAMA.

Ibuprofen s paracetamolom smanjuje uporabu morfija nakon artroplastike kuka

Otprilike 550 pacijenata koji su bili podvrgnuti totalnoj artroplastici kuka randomizirano je u jednu od sljedećih skupina:  

• paracetamol (1000 mg), ibuprofen (400 mg)

• paracetamol (1000 mg), placebo

• ibuprofen (400 mg), placebo

• pola doze: paracetamol (500 mg), ibuprofen (200 mg)

Liječenje boli je započeto jedan 1 sat prije operacije i svakih 6 sati sljedeća 24 sata nakon operacije.

Srednja potrošnja morfija u 24 sata nakon operacije bila je značajno manja u skupini liječenoj paracetamolom-ibuprofenom, u usporedbi s monoterapijom paracetamolom (20 mg naspram 36 mg). Međutim, razlika između kombinacije paracetamol-ibuprofen i monoterapije ibuprofena (20 mg naspram 26 mg) nije bila klinički značajna.

Zabilježene nuspojave nisu se razlikovale između skupina koje su liječene samo paracetamolom i ibuprofenom.

Autori su zaključili da iako je kombinirana terapija smanjila uporabu postoperativnog morfija, monoterapija ibuprofenom mogla bi biti razumna opcija za ranu postoperativnu oralnu analgeziju nakon totalne artroplastike kuka.