x
x

Ibuprofen s paracetamolom smanjuje uporabu morfija nakon artroplastike kuka

  30.12.2019.

Primjena kombinacije ibuprofena i paracetamola je bolja u odnosu na sam paracetamol u kupiranju boli nakon totalne artroplastike kuka i povezana je s manjom uporabom morfija, objavljeno je u časopisu JAMA.

Ibuprofen s paracetamolom smanjuje uporabu morfija nakon artroplastike kuka

Otprilike 550 pacijenata koji su bili podvrgnuti totalnoj artroplastici kuka randomizirano je u jednu od sljedećih skupina:  

• paracetamol (1000 mg), ibuprofen (400 mg)

• paracetamol (1000 mg), placebo

• ibuprofen (400 mg), placebo

• pola doze: paracetamol (500 mg), ibuprofen (200 mg)

Liječenje boli je započeto jedan 1 sat prije operacije i svakih 6 sati sljedeća 24 sata nakon operacije.

Srednja potrošnja morfija u 24 sata nakon operacije bila je značajno manja u skupini liječenoj paracetamolom-ibuprofenom, u usporedbi s monoterapijom paracetamolom (20 mg naspram 36 mg). Međutim, razlika između kombinacije paracetamol-ibuprofen i monoterapije ibuprofena (20 mg naspram 26 mg) nije bila klinički značajna.

Zabilježene nuspojave nisu se razlikovale između skupina koje su liječene samo paracetamolom i ibuprofenom.

Autori su zaključili da iako je kombinirana terapija smanjila uporabu postoperativnog morfija, monoterapija ibuprofenom mogla bi biti razumna opcija za ranu postoperativnu oralnu analgeziju nakon totalne artroplastike kuka.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusGastalMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: