x
x

Povećan unosa kalcija ne poboljšava "zdravlje kostiju" kod starijih

  David Čičić, dr. med.

  05.10.2015.

Dvije nedavno provedene meta-analize su pokazale da povećanje unosa kalcija ne poboljšava mineralnu gustoću kostiju i rizik od fraktura kod starijih odraslih osoba. Rezultati istraživanja su objavljeni u časopisu British Medical Journal.

Povećan unosa kalcija ne poboljšava "zdravlje kostiju" kod starijih
Nedostatak dokaza o poboljšanju zdravlja kostiju povećanim unosom kalcija dovodi u pitanje aktualne preporuke i smjernice za dnevni unos kalcija.

U istraživanje koje je analiziralo odnos unosa kalcija i gustoće kostiju uvršteno je 59 randomiziranih kontroliranih kliničkih studija. Rezultati su pokazali da povećanje unosa kalcija prehranom ili dodacima prehrani u oba spola dovodi do povećanja mineralne gustoće kostiju za 1-2%, što je prema tvrdnjama autora nedovoljno za klinički značajno smanjenje rizika od fraktura.

Drugo istraživanje koje je obuhvatilo 44 kohortne studije i 2 randomizirane kontrolirane kliničke studije analiziralo je odnos između unosa kalcija dodacima prehrani, mlijekom te drugim mliječnim i prehrambenim izvorima i rizika od frakture. Autori su došli do zaključka da unos kalcija nije povezan s rizikom od fraktura u starijih odraslih osoba te da nema dokaza za prevenciju fraktura povećanim unosom kalcija prehranom.

U priloženom uvodniku profesora Karla Michaëlssona (Odjel kirurških znanosti Uppsala sveučilišta u Švedskoj) stoji da nedostatak dokaza o poboljšanju zdravlja kostiju povećanim unosom kalcija dovodi u pitanje aktualne preporuke i smjernice za dnevni unos kalcija.