x
x

Novi kardiovaskularni događaji u oboljelih od DM2 i osoba s predijabetesom

  19.05.2014.

Kardiovaskularne komplikacije glavni su uzrok morbiditeta i mortaliteta kod oboljelih od šećerne bolesti tipa 2 i odgovorne su za skraćivanje života oboljelih za pet do deset godina. Cilj istraživanja je bio utvrditi pojavnost novih kardiovaskularnih događaja kod osoba kojima je prije tri godine oportunističkim probirom otkrivena šećerna bolest tipa 2 i predijabetes.

Novi kardiovaskularni događaji u oboljelih od DM2 i osoba s predijabetesom
Najzastupljeniji rizični čimbenici bili su prekomjerna tjelesna težina i pretilost, hipertenzija i hiperlipidemija.

Metode i ispitanici: U šest ambulanta obiteljske medicine (AOM) na jugu Hrvatske: Sinj, Trilj, Vrlika, Brač, Mljet, s ukupno 9380 pacijenata, 2010./2011. godine, među 338 pacijenata u dobi od 45 do 70 godina napravljen je oportunistički probir na šećernu bolest i oštećenje glukoze natašte. Tri godine nakon provedenoga oportunističkog probira, 2013. godine, u pet AOM-a analizirano je 35 pacijenata od njih 43 kojima je probirom utvrđena šećerna bolest te 78 od 91 pacijenta s predijabetesom. Istraživali smo pojavnosti novih kardiovaskularnih događaja i prisutnost promatranih rizičnih čimbenika: dob, spol , tjelesna težina, hipertenzija, pušenje duhana i hiperlipidemija.

Rezultati: Najzastupljeniji rizični čimbenici za razvoj šećerne bolesti i kardiovaskularnih komplikacija u vrijeme provođenja oportunističkog probira u obje skupine bolesnika bili su prekomjerna tjelesna težina i pretilost, hipertenzija i hiperlipidemija. U obje skupine bolesnika zabilježena su po dva nova kardiovaskularna događaja.

Zaključak: Broj rizičnih čimbenika bio je značajan u obje skupine ispitanika. Kako bi se spriječila progresija bolesti i razvoj novih kardiovaskularnih događaja, intervencija bi se trebala temeljiti na ranom prepoznavanju bolesti, modifikaciji čimbenika rizika i adekvatnom liječenju. U usporedbi s rezultatima sličnih studija zaključujemo da je trogodišnje razdoblje istraživanja prekratko te bi ga trebalo produžiti na deset godina.

Anita Čović, Nikica Zokić, Marija Vrca Botica, Ivana Katić Milošević, Ivanka Dodig-Bravić

VEZANI SADRŽAJ > <