x
x

Rezultati preventinovnog kardiovaskularnog pregleda za osobe od 40 do 60 godina

  Doc. dr. sc. Goran Krstačić
  Prof. prim. dr. sc. Mario Ivanuša, dr. med. specijalist kardiolog
  dr. sc. Vedrana Škerk, dr. med., spec. internist

  23.02.2015.

Učestalost čimbenika kardiovaskularnog rizika u sudionika javnozdravstvene akcije povodom Svjetskog dana srca 2014. u Zagrebu.

Rezultati preventinovnog kardiovaskularnog pregleda za osobe od 40 do 60 godina
Rezultati su poražavajući, s obzirom na povišen indeks tjelesne mase (ITM) u 3/4 sudionika, prisutnost arterijske hipertenzije (AH) u oko 45% i hiperlipidemije u 55% sudionika.

U sklopu javnozdravstvene akcije koju je u povodu Svjetskog dana srca 2014. godine organizirala Zaklada Hrvatska kuća srca i Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo u Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju u Zagrebu osigurani su preventivni kardiovaskularni pregledi za osobe u dobnoj skupini od 40 do 60 godina, koje do sada nisu bile pregledane s kardiološkog aspekta.

Cilj je bio uvidjeti tradicionalne čimbenike rizika za kardiovaskularne bolesti (KVB) u spomenutoj skupini i izvijestiti o rezultatima provedene javnozdravstvene akcije. U svih su ispitanika učinjena antropometrijska mjerenja (tjelesna težina, visina, indeks tjelesne mase), određene su vrijednosti serumskih lipida i glukoze natašte te je snimljen 12-kanalni EKG i izmjeren arterijski tlak.

Nakon toga su ih pregledali ili internist ili kardiolog. Rezultati su poražavajući, s obzirom na povišen indeks tjelesne mase (ITM) u 3/4 sudionika, prisutnost arterijske hipertenzije (AH) u oko 45% i hiperlipidemije u 55% sudionika. Također, registrirana je češća prisutnost slabije regulirane AH u muškaraca, a u žena se češće bilježi povišen ITM. Dobiveni rezultati naglašavaju i impliciraju potrebu za češćim javnozdravstvenim akcijama.