x
x

Kronični multimorbiditet u vrijeme otkrivanja šećerne bolesti tipa 2

  05.05.2014.

Kronični multimorbiditet i propisivanje peroralnih hipoglikemika, hipolipemika i antihipertenziva u pacijenata sa šećernom bolesti tipa 2 otkrivenih oportunističkim probirom.

Kronični multimorbiditet u vrijeme otkrivanja šećerne bolesti tipa 2

Zbog porasta broja kroničnih bolesti i produljivanja životnog vijeka pacijent nerijetko boluje od više kroničnih bolesti istodobno te uzima više vrsta lijekova. Najčešće bolesti koje se pojavljuju u multimorbiditetu u posljednjem desetljeću su kardiovaskularne, osteomuskularne, maligne, duševne i bolesti metabolizma od kojih je najčešća šećerna bolest (ŠB).

Ciljevi ovog rada bili su istražiti zastupljenost kroničnog multimorbiditeta u vrijeme otkrivanja šećerne bolesti te utvrditi promjene u pojavnosti multimorbiditeta tri godine nakon provedenog oportunističkog probira. Specifičan cilj bio je istražiti promjene u propisivanju peroralnih hipoglikemika, hipolipemika i antihipertenziva u novootkrivenih bolesnika sa šećernom bolesti otkrivenih oportunističkim probirom te utvrditi jesu li hipoglikemici uvedeni po smjernicama HDD-a.

Ispitanici i metode: U šest ambulanta obiteljske medicine na jugu Hrvatske: Sinj, Trilj, Vrlika, Brač, Mljet, s ukupno 9380 pacijenata, godine 2010. među 338 pacijenata u dobi od 45 do 70 godina napravljen je oportunistički probir na šećernu bolest i oštećenje glukoze natašte. Tri godine nakon provedenog oportunističkog probira, 2013. godine, analizirano je 35 pacijenata od njih 44 kojima je probirom utvrđena šećerna bolest. Uvidom u medicinsku dokumentaciju prikupljeni su podatci o kroničnim bolestima i vrsti terapije.

Rezultati: Od 35 promatranih pacijenata njih 28 bolovalo je od više kroničnih bolesti istodobno. Pojava kardiovaskularnih bolesti je statistički značajno viša nakon tri godine (p<0.05). Tri godine nakon probira uočeno je povećanje u propisivanju hipolipemika, ali nije došlo do povećanja u propisivanju antihipertenziva. Od 19 pacijenata koji su na terapiji hipoglikemicima, 18 ih je uzimalo metformin.

Zaključak: Pacijent sa šećernom bolesti boluje od više kroničnih bolesti istodobno te je uočen porast kroničnih bolesti tri godine od provedenog oportunističkog probira. Istraživanje je potvrdilo da je došlo do povećanja u propisivanju hipolipemika nakon probira, da su hipoglikemici uvedeni po smjernica HDD-a te da pacijenti uzimaju više lijekova istodobno.

Ana Vučković Vukušić, Dijana Stanković, Marija Vrca Botica

VEZANI SADRŽAJ > <