x
x

Jesu li ACE inhibitori bolji izbor u bolesnika s dijabetesom i hipertenzijom?

  Doc. dr. sc. Luka Bielen, dr. med., specijalist internist

  16.02.2015.

U bolesnika s dijabetesom primjena ACE inhibitora udružena je sa smanjenjem ukupnog mortaliteta u odnosu na blokatore angiotenzinskih receptora

Jesu li ACE inhibitori bolji izbor u bolesnika s dijabetesom i hipertenzijom?
Iako su dobiveni rezultati povoljniji za ACEi u odnosu na ARB-ove, autori zaključuju da je potencijalna mana ove meta-analize u tome što nisu uključena randomizirana klinička ispitivanja u kojima su direktno uspoređivani ACEi i ARB, a od kojih u nekima nije bilo razlike u učinku ACEi i ARB na stopu kardiovaskularne smrtnosti, infarka miokarda ili moždanog udara.

Dokazano je da blokada sustava renin-angiotenzin (RAS – od engl. “Renin-angiotensin system“) dovodi do smanjenja mortaliteta i morbiditeta u bolesnika s visokim rizikom za kardiovaskularne događaje. Navedeno se između ostalog odnosi i na bolesnike s dijabetesom kod kojih se prema smjernicama preporuča liječenje ACE inhibitorima (ACEi) ili blokatorima angiotenzinskih receptora (ARB – od engl. “Angiotensin receptor blockers“) ako je prisutna hipertenzija i/ili proteinurija. Međutim, budući da ACEi i ARB inhibiraju RAS različitim mehanizmima, moguće je da njihov utjecaj na kardiovaskularne ishode nije identičan.

U meta-analizi koja je uključivala 35 randomiziranih kliničkih ispitivanja, u 23 ispitivanja bolesnici su primali ACEi (32.827 bolesnika), a u 12 ispitivanja ARB-ove (23.867 bolesnika). Terapija s ACEi bila je udružena sa značajnim smanjenjem ukupnog mortaliteta (RR=0.87, 95% CI 0.78 – 0.98) i mortaliteta od kardiovaskularnih uzroka (RR=0.83, 95% CI 0.70 to 0.99) u odnosu na aktivni komparator, placebo ili bez komparatora. S druge strane, terapija ARB-ovima nije statistički značajno utjecala na ukupni mortalitet (R=0.94, 95% CI 0.82 to 1.08), kardiovaskularnu smrtnost (RR=1.21, 95% CI 0.81 to 1.81) ili složeni kardiovaskularni ishod (RR=0.94, 95% CI 0.85 to 1.01).

Rezultati ove meta-analize potvrđuju važnost blokade RAS-a kod bolesnika s dijabetesom. Iako su dobiveni rezultati povoljniji za ACEi u odnosu na ARB-ove, autori zaključuju da je potencijalna mana ove meta-analize u tome što nisu uključena randomizirana klinička ispitivanja u kojima su direktno uspoređivani ACEi i ARB, a od kojih u nekima nije bilo razlike u učinku ACEi i ARB na stopu kardiovaskularne smrtnosti, infarka miokarda ili moždanog udara (npr. ONTARGET studija u kojoj su uspoređivani ramipril i telmisartan). Heterogenost uključenih studija također je mogla značajno utjecati na rezultate meta-analize. 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoPlivit C 1000 PlusZipantola PROTECT
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: