x
x

Kardiometabolički multimorbiditet i smrtnost

  David Čičić, dr. med.

  04.08.2015.

Stopa smrtnosti povezana s anamnezom šećerne bolesti, moždanog ili srčanog udara je slična za sva tri stanja, a očekivana životna dob je kraća kod postojanja samo jednog od navedenih morbiditeta. Kako je kombinacija ovih čimbenika (kardiometabolički multimorbiditet) povezana s višestruko većim rizikom za smrtni ishod, očekivano trajanje života je značajno kraće kod bolesnika s multimorbiditetom, zaključak je novog istraživanja objavljenog u časopisu JAMA.

Kardiometabolički multimorbiditet i smrtnost
Procijenjeno je da je u dobi od 60 godina očekivano trajanje života 12 godina kraće s anamnezom bilo koja dva navedena stanja, odnosno 15 godina kraće s anamnezom sva tri komorbiditeta.

U usporedbi s osobama bez šećerne bolesti, moždanog ili srčanog udara, oni s anamnezom samo jednog stanja su imali dvostruko veću stopu smrtnosti. Dodatkom svakog sljedećeg komorbiditeta stopa smrtnosti je rasla. Bolesnici s dva navedena stanja su imali četiri puta veću smrtnost, dok je stopa smrtnosti bila osam puta veća kod bolesnika sa sva tri navedena komorbiditeta. Procijenjeno je da je u dobi od 60 godina očekivano trajanje života 12 godina kraće s anamnezom bilo koja dva navedena stanja, odnosno 15 godina kraće s anamnezom sva tri komorbiditeta.

Autori su analizirali podatke iz Emerging Risk Factors Collaboration studije, koja je obuhvatila 689.300 sudionika iz kohortnih studija provedenih između 1960. i 2007. godine. Rezultati su uspoređeni s UK Biobank studijom koja je obuhvatila 499.808 ispitanika iz kohortnih studija provedenih između 2006. i 2010. godine. U prvoj studiji je zabilježeno 128.843, a u drugoj 7995 smrtnih slučajeva.

Na temelju dobivenih rezultata autori naglašavaju potrebu uravnoteženja primarne i sekundarne prevencije kardiovaskularnih bolesti.