x
x

Restriktivna dijeta u pretilih dijabetičara

  10.12.2011.

Dijabetes (šećerna bolest) je kronično stanje koje samo u SAD-u pogađa 25.8 milijuna ljudi, a često ide i uz debljinu i kardiovaskularne poremećaje. Restriktivna dijeta poboljšava srčane funkcije kod pretilih osoba s dijabetesom tipa 2, a učinak je čak i veći i dugoročniji nego primjena lijekova kod tih bolesnika, otkriva novo istraživanje.

Restriktivna dijeta u pretilih dijabetičara

Istraživanje u trajanju od 4 mjeseca provedeno je na pacijentima s dijabetesom, koji su dnevno dobivali tek 500 kcal energetske vrijednosti hrane. Koristeći MRI znanstvenici su kod pacijenata analizirali masne naslage oko srca kao i srčanu funkciju, prije i nakon provedenog istraživanja. Mjeren je BMI (indeks tjelesne mase).

Rezultati su pokazali da se nakon 4 mjeseca BMI smanjio sa 35.3 na 27.5, perikardijalno masno tkivo sa 39 ml na 31 ml, a omjer E/A (mjera dijastoličke srčane funkcije) se poboljšala sa 0.96 na 1.2.

Nakon još 14 mjeseci praćenja bolesnika (sada na normalnoj prehrani) BMI se povećao na 31.7, ali se perikardijalna mast povećala vrlo malo - s 31 ml na 32 ml.

Sve je to dokaz učinkovitosti, ali i dugoročnih pozitivnih rezultata kalorijske restrikcije u ovoj skupini bolesnika. Treba napomenuti da se kalorijska restrikcija mora primjenjivati samo uz savjet i kontrolu liječnika.

Izvor: Annual meeting of the Radiological Society of North America (RSNA).

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gelGastalMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: