x
x

Dob prve menstruacije i kardiovaskularni rizik

  David Čičić, dr. med.

  17.12.2014.

Nastup menarhe u dobi od 10 godina ili mlađoj, odnosno 17 godina ili starijoj, povezan je s većim rizikom za razvoj bolesti srca, moždanog udara i povišenog krvnog tlaka, tvrdi novo istraživanje objavljeno u časopisu Circulation. Prvi menstruacijski ciklus u dobi od 13 godina predstavlja najmanji kardiovaskularni rizik.

Dob prve menstruacije i kardiovaskularni rizik
Pretilost u dječjoj dobi, raširena u mnogim industrijaliziranim zemljama, povezana je osobito s ranom dobi nastupa prvog menstrualnog ciklusa. Javnozdravstvene strategije borbe s pretilošću u dječjoj dobi bi mogle spriječiti smanjivanje prosječne dobi prve menstruacije, što bi moglo dugoročno smanjiti rizik za razvoj bolesti srca.

U usporedbi s ženama kod kojih je prva menstruacija nastupila u dobi od 13 godina, žene s nastupom menarhe u dobi ≤10 godina ili  ≥17 godina su imale 27% veći rizik hospitalizacije ili smrti zbog srčanih bolesti, 16% veći rizik hospitalizacije ili smrti zbog moždanog udara i 20% veći rizik hospitalizacije zbog povišenog krvnog tlaka ili smrti zbog pridruženih komplikacija.

Autori istraživanja su analizirali podatke 1.3 milijuna žena iz Ujedinjenog Kraljevstva, dobi 50-64 godina, većinom bjelkinja. Tijekom 11.6 godina praćenja 73 378 žena je hospitalizirano ili preminulo zbog koronarne srčane bolesti, 25 426 zbog cerebrovaskularnih bolesti, a 249 426 zbog hipertenzivne bolesti.

Vodeći autor istraživanja dr. Dexter Canoy smatra da borba s pretilošću kao mogućim uzrokom rane menstruacije predstavlja način smanjenja kardiovaskularnog rizika kod žena: „Pretilost u dječjoj dobi, raširena u mnogim industrijaliziranim zemljama, povezana je osobito s ranom dobi nastupa prvog menstrualnog ciklusa. Javnozdravstvene strategije borbe s pretilošću u dječjoj dobi bi mogle spriječiti smanjivanje prosječne dobi prve menstruacije, što bi moglo dugoročno smanjiti rizik za razvoj bolesti srca.“