x
x

Politraumatska oštećenja, opekline

  03.05.2014.

Politrauma ima visok postotak smrtnosti, a vodeći je uzrok smrti mlađih osoba. Najčešći uzrok smrti u toj populaciji je prometna nesreća zbog prevelike i neprilagođene brzine kretanja u prometu. Druge po učestalosti uzroka smrti mlađih osoba su tupe ozljede nastale uslijed nezgode, najčešće zbog padova.

Politraumatska oštećenja, opekline
Liječenje politraumatiziranih bolesnika jedno je od najsloženijih u suvremenoj medicini. Uspješno liječenje boli politraumatiziranih bolesnika ima izravan utjecaj na smanjenje smrtnosti tih bolesnika.

Težina ozljede glave određuje vjerojatnost preživljenja politraumatiziranog bolesnika. Za procjenu stanja bolesnika i prognozu liječenja koriste se kvantifikacijsko–klasifikacijski sustavi u politraumi. Najčešće korišteni su Glasgowska ljestvica kome (engl. Glasgow Coma Score - GCS) i Ljestvica težine ozljeda (engl. Injury Severity Score - ISS). Navedeni sustavi koriste se za brzu orijentaciju i numeričku procjenu bitnu za komunikaciju između HMP-a na terenu i zdravstvenih ustanova sekundarne i tercijarne razine.

Poznat je trimodalni oblik distribucije smrtnosti politraumatiziranih bolesnika. Većina smrtnih ishoda događa se unutar prvog sata od ozljeđivanja, tzv.¨zlatnog sata¨ (engl. golden hour). Najčešći uzrok smrti u tom vremenu je hipovolemijski šok. Liječnik obiteljske medicine upravo tada, ako se nađe na mjestu nesreće, ima značajnu ulogu te je nužno pristupiti resuscitaciji ozlijeđenoga prema ABCDE algoritmu (engl. airway, breathing, circulation, disability, exposure), a bolesniku s teškim opeklinama (25 % ili više od ukupne tjelesne površine), prema ABCDEF algoritmu (engl. airway, breathing, circulation, disability, exposure, infusion).

Liječenje politraumatiziranih bolesnika jedno je od najsloženijih u suvremenoj medicini. Uspješno liječenje boli politraumatiziranih bolesnika ima izravan utjecaj na smanjenje smrtnosti tih bolesnika.

Sanja Bekić