x
x

Europska zdravstvena anketa - drugi interval

  Marija Škes, mag. educ. reh.

  05.09.2014.

Početkom rujna ove godine započinje drugi interval provedbe istraživanja “Europska zdravstvena anketa” (drugi val) na području grada Zagreba u koji je uključen Odjel za promicanje zdravlja Službe za javno zdravstvo našega Zavoda.

Europska zdravstvena anketa - drugi interval
Provedbom Europske zdravstvene ankete u Gradu Zagrebu obuhvaćeno je 380 kućanstava koje obilazi 7 anketara. Europska zdravstvena anketa je standardizirana zdravstvena anketa koja se planira provoditi redovito, svake pete godine u svim zemljama članicama EU u istoj godini u cilju dobivanja sveobuhvatnih i usporedivih podataka o zdravstvenom stanju, korištenju zdravstvene zaštite i odrednicama zdravlja stanovništva.

Na razini županijskih zavoda i Grada Zagreba određeni su koordinatori i kontrolori za provođenje samog istraživanja na terenu. Provedbom Europske zdravstvene ankete u Gradu Zagrebu obuhvaćeno je 380 kućanstava koje obilazi 7 anketara. Europska zdravstvena anketa je standardizirana zdravstvena anketa koja se planira provoditi redovito, svake pete godine u svim zemljama članicama EU u istoj godini u cilju dobivanja sveobuhvatnih i usporedivih podataka o zdravstvenom stanju, korištenju zdravstvene zaštite i odrednicama zdravlja stanovništva. Provedba ankete je u potpunosti usklađena metodologiji koju propisuje EUROSTAT (Statistički ured EU).

Upitnik je testiran i prilagođen korištenju u Hrvatskoj a uključuje se od 4 modula:

  • demografski i socioekonomski pokazatelji, 
  • samoprocjena zdravstvenog stanja, 
  • korištenje zdravstvene zaštite i
  • odrednice zdravlja.

Provođenjem ankete na reprezentativnom uzorku dobit će se uvid u zdravstveno stanje, korištenje zdravstvene zaštite i odrednice zdravlja stanovništva starijeg od 15 godina. Rezultati ankete koristit će se u svrhu planiranja i evaluacije aktivnosti na području promocije zdravlja, prevencije kroničnih nezaraznih bolesti i organizacije zdravstvene zaštite. Podaci su usporedivi s obzirom na dob, spol, demografska i socioekonomska obilježja, a što trenutno nije moguće prema raspoloživoj rutinskoj zdravstvenoj statistici. Na temelju rezultata mogu se identificirati prioritetni zdravstveni problemi za koje postoji potreba za preventivnim aktivnostima.

Kako bi što uspješnije proveli EHIS u Hrvatskoj osnovana je koordinacijska radna skupina u kojoj sudjeluju predstavnici Ministarstva zdravlja, Državnog zavoda za statistiku i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (opširnije na http://www.hzjz.hr/). 

Izvor: www.stampar.hr