x
x

Kako smanjiti bol kod osteoartritisa koljena?

  Klara Čičić, dr. med.

  01.10.2013.

Tjelesna aktivnost i dijeta zajedno učinkovitije smanjuju bol u pretilih s osteoartritisom koljena, objavljeno je u časopisu JAMA.

Kako smanjiti bol kod osteoartritisa koljena?

Američko sveučilište Wake Forest provelo je istraživanje u pretilih pacijenata s osteoartritisom koljena kojim je utvrđeno da će kombinacija tjelovježbe i dijete više reducirati tjelesnu težinu (za više od 10%), smanjiti bol u koljenu te sniziti razinu IL-6 nego sama tjelovježba ili sama dijeta.

Grupa izložena dijeti i tjelovježbi ocijenila je svoju kvalitetu života boljom od grupa izloženih samo dijeti ili samo tjelovježbi. Tristo devedesetdevet (88%) završilo je ovu randomiziranu kliničku studiju koja je trajala 18 mjeseci.

U svih ispitanika mjerena je i kompresivna sila u koljenu, a pacijenti koji su bili samo na dijeti imali su najveće smanjenje te sile. Osteoartritis koljena čest je uzrok kronične boli i invaliditeta, a pretilost pogoršava kliničku sliku.