x
x

Kontrola boli u bolesnika s kroničnom ranom

  04.05.2014.

U bolesnika s kroničnom ranom često se javljaju kombinacije tipova boli. Razlikujemo nekoliko ishodišta uzroka boli kod rana: pozadinsku bol, slučajnu bol, bol nastalu tijekom rutinskih postupaka s ranom i operativnu bol.

Kontrola boli u bolesnika s kroničnom ranom
Razlikujemo nekoliko ishodišta uzroka boli kod rana: pozadinsku bol, slučajnu bol, bol nastalu tijekom rutinskih postupaka s ranom i operativnu bol tijekom zahvata koji su u osnovi uvijek bolni.

Pojava kronične rane ima negativan utjecaj na sve sfere života bolesnika i njegove obitelji. Jedan od značajnih simptoma koji znatno smanjuje kvalitetu života je bol. Po tipu bol je nociceptivna, neuropatska i psihogena. U bolesnika s kroničnom ranom često se javljaju kombinacije tipova boli. Razlikujemo nekoliko ishodišta uzroka boli kod rana: pozadinsku bol, slučajnu bol, bol nastalu tijekom rutinskih postupaka s ranom i operativnu bol tijekom zahvata koji su u osnovi uvijek bolni. Svi zdravstveni djelatnici koji rade s bolesnicima s ranom moraju promisliti o boli, pitati, procijeniti i postupiti. Pri određivanju terapijskog plana treba uvažiti individualne potrebe koje uključuju ne samo lokalno stanje rane već i psihosocijalne i okolišne čimbenike te one vezane uz organizaciju zdravstvene službe i izobrazbu zdravstvenih djelatnika. Najbolji se rezultati postižu multidisciplinarnim pristupom u kojem liječnik s timom suradnika u obiteljskoj medicini ima brojne zadatke kako bi pružio optimalnu cjelokupnu skrb.

Tamara Sinožić, Jadranka Kovačević