x
x

Doprinos kliničkih istraživanja bruto domaćem proizvodu u Mađarskoj

  24.01.2015.

Doprinos kliničkih istraživanja bruto domaćem proizvodu u Mađarskoj 2010. bio je 0,2%. Sudjelovanje u međunarodnim kliničkim istraživanjima može stvoriti zdravstvene, financijske i nematerijalne dobrobiti koje doprinose održivosti sustava zdravstvene skrbi, posebice u zemljama s ograničenim resursima, objavljeno je u CMJ-u.

Doprinos kliničkih istraživanja bruto domaćem proizvodu u Mađarskoj
Klinička istraživanja povećala su prihode mađarskih zdravstvenih institucija za 165,6 milijuna američkih dolara. Vrijednost medicinskih proizvoda koji su u fazi istraživanja bila je 67,0 milijuna američkih dolara. Provedba i upravljanje kliničkim istraživanjima stvorilo je 900 radnih mjesta i 166,9 milijuna američkih dolara prihoda farmaceutskim tvrtkama i organizacijama za provedbu kliničkih istraživanja .

Cilj Odrediti doprinos kliničkih istraživanja bruto domaćem proizvodu u Mađarskoj.

Postupci Proveli smo anonimno istraživanje u farmaceutskim tvrtkama i organizacijama za provedbu kliničkih istraživanja kako bi odredili njihove prihode i zapošljavanje povezano s provedbom kliničkih istraživanja. Analizirali smo dokumente o kliničkim istraživanjima Nacionalnog instituta za farmaciju kako bi odredili prihode zdravstvenih organizacija i vrijednost medicinskih proizvoda koji su u fazi istraživanja dobivenu na temelju izbjegnutih troškova za lijekove. Financijska dobit izražena je kao paritet kupovne moći u vrijednosti američkih dolara iz 2010.

Rezultati Klinička istraživanja povećala su prihode mađarskih zdravstvenih institucija za 165,6 milijuna američkih dolara. Vrijednost medicinskih proizvoda koji su u fazi istraživanja bila je 67,0 milijuna američkih dolara. Provedba i upravljanje kliničkim istraživanjima stvorilo je 900 radnih mjesta i 166,9 milijuna američkih dolara prihoda farmaceutskim tvrtkama i organizacijama za provedbu kliničkih istraživanja .

Zaključak Doprinos kliničkih istraživanja bruto domaćem proizvodu u Mađarskoj 2010. bio je 0,2%. Sudjelovanje u međunarodnim kliničkim istraživanjima može stvoriti zdravstvene, financijske i nematerijalne dobrobiti koje doprinose održivosti sustava zdravstvene skrbi, posebice u zemljama s ograničenim resursima. Iako je pristup koji smo primijenili za utvrđivanje dobrobiti kliničkih istraživanja konzervativan, potrebne su daljnje studije koje bi potvrdile opću primjenjivost naših nalaza.

 Zoltán Kaló, János Antal, Miklós Pénzes, Csilla Pozsgay, Zsuzsanna Szepezdi, László Nagyjánosi