x
x

Traumatska bol

  18.05.2014.

Bol je gotovo neizbježan simptom traumatskog događaja, a pojavljuje se akutno kao rezultat oštećenja tkiva. Rano prepoznavanje traume temelji se na procjeni lokalizacije i intenziteta boli.

Traumatska bol
Za liječenje akutne boli preporučuju se opioidi, nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAIL), paracetamol, metamizol, lokalni anestetici te adjuvantni analgetici.

 Adekvatno liječenje akutne traumatske boli značajno utječe na posljedice traume te pojavu i trajanje kronične boli. Politrauma, opekline i posttraumatske glavobolje su događaji praćeni intenzivnim i kroničnim bolovima. Poslijeoperacijska bol povećava mogućnost nastanka poslijeoperacijskih komplikacija, podiže trošak medicinske skrbi i liječenja i smetnja je povratku aktivnostima svakodnevnog življenja. Za liječenje akutne boli preporučuju se opioidi, nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAIL), paracetamol, metamizol, lokalni anestetici te adjuvantni analgetici. Traumatska bol u pedijatriji i gerijatriji predstavlja vrlo složene entitete jer posebne skupine treba liječiti specifičnim pristupom. Ozljede su dominantni događaji u starijoj životnoj dobi, a njihove posljedice mnogo su teže nego u mlađih osoba.

Liječenje boli u gerijatriji je specifično i najčešće zahtijeva individualni pristup prožet psihološkim, obiteljskim i socioekonomskim elementima. Dječja populacija je najčešće traumatizirana skupina. Ozljede su u djece visoko na listi pobola i smrtnosti. Nakon traume najčešće uz ozlijeđeno dijete imamo još nekoliko bolesnih članova obitelji što znatno komplicira terapeutski pristup traumatiziranom djetetu. Uloga tima obiteljske medicine u liječenju traumatske boli značajna je zbog velike incidencije trauma i potrebe da kontinuirano skrbi o pacijentu i pomogne mu smanjiti ili ukloniti bol te tako utjecati na poboljšanje kvalitete života.

Rudika Gmajnić