x
x

Znanstveno utemeljeni dokazi za uporabu kanabisa kod MS

  Klara Čičić, dr. med.

  03.04.2014.

Komplementarna i alternativna medicina odnosi se na nekonvencionalnu terapiju koja se koristi kao dodatak ili umjesto terapije preporučene od strane liječnika, a koristi ju čak 33% do 80% bolesnika s multiplom sklerozom (MS).

Znanstveno utemeljeni dokazi za uporabu kanabisa kod MS
Liječnici bi trebali savjetovati pacijente da su ovi preparati vjerojatno neučinkoviti protiv objektivnog kratkotrajnog spasticiteta /tremora (razina dokaza B) i dugoročne spastičnosti i dugotrajne boli (razina dokaza C).

Znanstveno utemeljene preporuke za upotrebu komplementarne i alternativne medicine u ljudi koji boluju od MS objavljene su u časopisu Neurology.

Sistemnom analizom relevantnih članaka, autori su došli do sljedećih zaključaka:

Liječnici mogu savjetovati uzimanje oralnog ekstrakta kanabisa pacijentima koji pate od spastičnosti (mišićne ukočenosti) i boli (osim centralne neuropatske boli) jer je dokazano učinkovit kod ovih simptoma (razina dokaza A). Sintetski tetrahidrokanabinol također može biti učinkovit kod spasticiteta i boli (osim centralne neuropatske boli) (razina dokaza B).

Liječnici bi trebali savjetovati pacijente da su ovi preparati vjerojatno neučinkoviti protiv objektivnog kratkotrajnog spasticiteta /tremora (razina dokaza B) i dugoročne spastičnosti i dugotrajne boli (razina dokaza C).

Liječnici mogu ponuditi oralni sprej koji sadrži kanabinoide za simptome poput spastičnosti, boli i učestalog mokrenja (razina dokaza B) uz napomenu da su ovi preparati vjerojatno neučinkoviti kod objektivne spastičnosti, odnosno urinarne inkontinencije.

Podaci o sigurnosti uporabe i učinkovitosti pušenja kanabisa na spastičnost i bolove su neadekvatni i nedovoljni.

Što se tiče ostalih alternativnih pripravaka i postupaka liječnici mogu savjetovati pacijentima da je terapija magnetom vjerojatno učinkovita kod umora, ali neučinkovita kod depresije (razina dokaza B); riblje ulje vjerojatno nema utjecaja na nemoćnost, umor, lezije vidljive na MR-u i kvalitetu života (razina dokaza B); ginkgo biloba ne utječe na kognitivnost (razina dokaza A); refleksologija može biti učinkovita kod parestezija (razina dokazaC); terapija ubodima pčela vjerojatno nema učinka na relapse, nemoćnost, umor, veličinu lezija u mozgu i kvalitetu života (razina dokaza C).

Kanabinoidi su psihoaktivne supstance, derivati kanabisa. Najvažniji su tetrahidrokanabinol (THC) i kanabidiol (CBD). Kanabis je najčešće korištena ilegalna supstanca u mnogim razvijenim društvima. Njezini zdravstveni i psihološki učinci nisu do kraja poznati i ostaju predmet mnogih rasprava. No, to ne bi trebalo spriječiti liječnika da savjetuje pacijenta o potencijalnoj koristi i razlikama između standardiziranih i nestandardiziranih pripravaka te o neželjenim učincima kanabisa. Kanabinoidi mogu uzrokovati neželjene učinke poput vrtoglavice, somnolencije, suhoće usta, umora, slabosti mišića i poremećaja pamćenja.