x
x

Kako studenti potiču liječnike obiteljske medicine na traženje dokaza?

  24.07.2015.

Utjecaj studenata medicine 'akademic detailingom' na znanje i stavove mentora o medicini utemeljenoj na dokazima

Kako studenti potiču liječnike obiteljske medicine na traženje dokaza?

Pozadina: Redovita uporaba medicine utemeljene na dokazima (EBM) među liječnicima obiteljske medicine (LOM) je nedostatna.

Cilj: Analizirati  mogu li se znanje i stavovi o EBM među mentorima u obiteljskoj  medicini poboljšati  uključivanjem studenata šeste godine metodom academic detailinga.

Metode: U intervencijskom nerandomiziranom prije/ poslije istraživanju sudjelovalo je 98 LOM-a (49 u intervencijskoj skupini mentora i 49 u kontrolnoj skupini) i 174 studenta medicine za vrijeme kliničke rotacije iz obiteljske medicine. Telefonska anketa o znanju i stavovima prema EBM-u provedena je među liječnicima prije i šest mjeseci nakon rotacije. Tijekom rotacije, svaki mentor je odabrao dva slučaja iz stvarnog života, a zadatak studenata bio je pronaći odgovor na kliničko pitanje utemeljeno na dokazima i napisati kratko izvješće. Mentor bi pregledao izvješće i prodiskutirao ga sa studentom.

Rezultati: Studentska EBM-intervencija rezultirala je značajnim poboljšanjem znanja i stavova o EBM-u u intervencijskoj skupini LOM-mentora u odnosu na kontrolnu skupinu (relativnog povećanja znanja 20 ±6,9% vs 6 ±12,1% 6; P =0,042). Među sudionicima s doktoratom znanosti ili specijalizacijom iz obiteljske medicine, opaženi učinci intervencije bile su slični kao i u ukupnom uzorku i statistički značajni, dok u skupini ispitanika i bez znanstvenog stupnja i specijalizacije nisu.

Zaključak: Znanje i stavovi LOM-mentora prema EBM-u mogu se poboljšati uključivanjem studenata medicine kao nosilaca academic detailinga. Daljnjim studijama trebalo bi istražiti učinkovitost ove metode kod LOM-a koji nisu mentori, nemaju specijalizaciju ni znanstveni stupanj.

Davorka Vrdoljak, Dragomir Petric, Ines Diminić Lisica, Ksenija Kranjčević, Sanja Došen Janković, Ita Delija, Livia Puljak

VEZANI SADRŽAJ > <