x
x

Konzumacija marihuane povećava rizik od bolesti srca i krvnih žila

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  02.05.2014.

Konzumacija marihuane kod osoba mlađe i srednje životne dobi može pridonijeti razvoju kardiovaskularnih bolesti, objavljeno je u časopisu Journal of the American Heart Association.

Konzumacija marihuane povećava rizik od bolesti srca i krvnih žila
U najvećem broju slučajeva pacijentima je dijagnosticiran akutni koronarni sindrom ili periferna arteriopatija, a čak je četvrtina kardiovaskularnih događaja imala fatalni ishod.

Studija je uključila podatke o 35 kardiovaskularnih događaja, koji čine 1.8% od okvirno 2000 prijavljenih neželjenih učinaka, kod korisnika marihuane zabilježenih u periodu od 2006. do 2010. godine.   

Polovica pacijenata konzumirala je marihuanu najmanje 10 puta mjesečno, 17% barem jednom u mjesec dana, a 37% najmanje jednom u proteklih godinu dana. Prosjek godina bio je 34 te je većina ispitanika bila muškog spola.

U najvećem broju slučajeva pacijentima je dijagnosticiran akutni koronarni sindrom ili periferna arteriopatija, a čak je četvrtina kardiovaskularnih događaja imala fatalni ishod.

Potrebna su daljnja klinička istraživanja kako bi se utvrdio rizik nastanka kardiovaskularnih bolesti u mlađih osoba koje konzumiraju marihuanu.

VEZANI SADRŽAJ > <