x
x

Neuropatska bol

  29.04.2014.

Liječenje neuropatske boli predstavlja znanstveni, stručni i praktični medicinski problem. Široka paleta terapijskih mogućnosti otkriva da nema jedinstvenoga kvalitetnog modela za liječenje neuropatske boli.

Neuropatska bol
Istaknuta je potreba individualnog pristupa u izboru lijeka, potreba upornog praćenja ishoda liječenja i usklađivanja terapije u dogovoru s pacijentom kao orijentacije svojstvene liječniku obiteljske medicine u liječenju svih kroničnih zdravstvenih tegoba.

Liječenje neuropatske boli predstavlja znanstveni, stručni i praktični medicinski problem. Široka paleta terapijskih mogućnosti otkriva da nema jedinstvenoga kvalitetnog modela za liječenje neuropatske boli.

Prema suvremenim spoznajama prvu liniju lijekova za liječenje neuropatske boli čine triciklički antidepresivi, dualni antidepresivi (inhibitori ponovne pohrane serotonina i noradrenalina), antiepileptici (gabapentin i pregabalin) i lokalni pripravci lidokaina. Opioidi i tramadol se svrstavaju u drugu liniju liječenja uz ogradu da mogu biti prvi izbor u određenim situacijama.

Novije stručne i znanstvene publikacije upućuju na kontroverzije u svezi s lijekovima koji se koriste u liječenju neuropatske boli. Zapažanja o antidepresivima, antiepilepticima, opijatima i kortikosteroidima pozivaju na oprez u izboru lijekova. Opisuju se i novije mogućnosti liječenja: kanabinoidi, kapsaicin, cijepljenje protiv herpes simpleks virusa i drugo. Nefarmakološke metode liječenja, uključujući i psihološku podršku oboljelima, te kombinacije različitih vrsta liječenja kritički su analizirane. Istaknuta je potreba individualnog pristupa u izboru lijeka, potreba upornog praćenja ishoda liječenja i usklađivanja terapije u dogovoru s pacijentom kao orijentacije svojstvene liječniku obiteljske medicine u liječenju svih kroničnih zdravstvenih tegoba.

Hrvoje Tiljak