x
x

Nove spoznaje u liječenju depresije transkranijalnom magnetskom stimulacijom

  26.08.2017.

Transkranijalna magnetska stimulacija (TMS) je neinvazivni postupak modulacije moždane aktivnosti. Magnetsko polje nastalo u elektromagnetskoj zavojnici inducira električnu aktivnost u korteksu mozga.

Nove spoznaje u liječenju depresije transkranijalnom magnetskom stimulacijom

TMS je učinkovit u tretmanu depresivnog poremećaja koji je vodeći svjetski uzrok invaliditeta i glavni poremećaj na ljestvici opterećenja svim bolestima. Više od 30 % bolesnika liječenih zbog depresivnog poremećaja su rezistentni na farmakološke tretmane.

U radu objavljenom u časopisu Socijalna psihijatrija, predstavljene su nove spoznaje u liječenju depresivnog poremećaja transkranijalnom magnetskom stimulacijom (TMS-om).

Broj centara koji koriste TMS za liječenje depresivnog poremećaja je u porastu širom svijeta. Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“ je prva bolnica u Hrvatskoj u kojoj se provodi liječenje transkranijalnom magnetskom stimulacijom (TMS-om).

Od 2016. godine provodimo liječenje repetitivnom transkranijalnom magnetskom stimulaciju (rTMS-om) i dubokom transkranijalnom magnetskom stimulacijom (dTMS-om).

Željko Milovac, Strahimir Sučić, Tomislav Gajšak, Vjekoslav Aljinović, Sandra Zečević Penić, Ena Ivezić, Igor Filipčić