x
x

Primjena venlafaksina i mirtazapina u kliničkoj praksi

  Mr. sc. Joško Prološčić, dr. med., specijalist psihijatar

  08.01.2015.

Liječenje antidepresivima danas predstavlja temelj uspješne borbe protiv depresije koja se javlja samostalno te u brojnim psihijatrijskim poremećajima i bolestima. Venlafaksin i mirtazapin su podgrupa takozvanih dualnih antidepresiva jer djeluju na dva neurotransmitora - serotonin i noradrenalin, ali na različiti način.

Primjena venlafaksina i mirtazapina u kliničkoj praksi

Depresija

Nažalost, veliki broj klinički depresivnih osoba ne zna da je psihički bolesno i ne traže stručnu pomoć, ili ako je traže, često depresija ne bude adekvatno i pravovremeno dijagnosticirana. Depresija se često javlja u sklopu drugih psihijatrijskih poremećaja ili kao komorbiditet-drugi poremećaj, ili dvostruki psihijatrijski poremećaj.

Depresija se ubraja među najučestalije psihičke poremećaje, a procjenjuje se da će barem trećina do polovine čovječanstva jednom u životu biti depresivno. Depresija je mnogo više od stanja jedne prolazne tuge, žalosti, osjećaja umora, osamljenosti ili nesanice koje se povremeno javljaju gotovo kod svakoga uslijed stresnih situacija i životnih događanja uopće. Klinička depresija je psihijatrijski poremećaj koji se može prilično točno dijagnosticirati i u otprilike 70% slučajeva uspješno izliječiti. Treba spomenuti da izlječenje od 70% u medicini znači visoki postotak uspješnosti liječenja. Nažalost, veliki broj klinički depresivnih osoba ne zna da je psihički bolesno i ne traže stručnu pomoć, ili ako je traže, često depresija ne bude adekvatno i pravovremeno dijagnosticirana. Depresija se često javlja u sklopu drugih psihijatrijskih poremećaja ili kao komorbiditet-drugi poremećaj, ili dvostruki psihijatrijski poremećaj.

Liječenje antidepresivima danas predstavlja temelj uspješne borbe protiv depresije koja se javlja u brojnim psihijatrijskim poremećajima i bolestima, kao što su: poremećaj prilagodbe, kratkotrajna depresivna reakcija, prolongirana depresivna reakcija, distimija, drugi perzistirajući poremećaji raspoloženja, mješovito anksiozno-depresivna reakcija, rezidualna shizofrenija, postshizofrena depresija, shizoafektivni poremećaj-depresivni tip, bipolarni afektivni poremećaj. Antidepresivi se mogu davati kao monoterapija, ili u kombinaciji s drugim psihofarmacima. 

Venlafaksin i mirtazapin - dualni antidepresivi

Venlafaksin je inhibitor ponovne pohrane serotonina i noradrenalina (SNRI), a mirtazapin je noradrenergički i specifični serotonergički (NaSSA), tj. bokator 5HT2A i 5HT2C te noradrenergičkih alfa2 receptora.

Venlafaksin i mirtazapin su lijekovi koji spadaju u grupu antidepresiva i koriste se u liječenju depresivnih osoba. Postoji niz skupina antidepresiva obzirom na mehanizam njihovog djelovanja na aktivnost pojedinih ili više moždanih kemijskih glasnika ili neurotransmitora (serotonin, dopamin, noradrenalin). Venlafaksin i mirtazapin su podgrupa takozvanih dualnih antidepresiva jer djeluju na dva neurotransmitora - serotonin i noradrenalin, ali na različiti način. Venlafaksin je inhibitor ponovne pohrane serotonina i noradrenalina (SNRI), a mirtazapin je noradrenergički i specifični serotonergički (NaSSA), tj. bokator 5HT2A i 5HT2C te noradrenergičkih alfa2 receptora.

Klinička praksa

Znanstvena istraživanja i klinička psihijatrijska praksa ukazuju da je kombinacija venlafaksina i mirtazapina jedna od najčinkovitijih kombinacija u liječenju depresivnih simptoma u sklopu različitih psihijatrijskih poremećaja i bolesti.

Venlafaksin i mirtazapin u kombinaciji se upotrebljavaju u liječenju srednje teške i teške depresije, depresije praćene tjeskobom, depresije u shizofreniji, shizoafektivnih psihoza, bipolarnom poremećaju, depresije u okviru posttraumatskog stresnog poremećaja i poremećaja prilagodbe, depresije kod demencija, alkoholizma i drugih bolesti ovisnosti, depresije izazvane oštećenjem mozga i drugih tjelesnih bolesti. Najčešće se u liječenje depresivnih osoba uvodi jedan antidepresiv u terapiju, u ovom slučaju venlafaksin. Uobičajena dnevna doza vanlafaksina je od 75 do 225 mg na dan podijeljena u dvije doze, a maksimalna preporučena doza je 375 mg na dan. Obično se započne sa 75 mg (37,5 mg dva puta dnevno). Dnevna doza se zatim može povećavati svaka 2-3 dana po 75 mg dok se ne postigne zadovoljavajući terapijski odgovor bolesnika. Preporuča se tablete progutati cijele, bez žvakanja, uz obrok. Postoje i kapsule venlafaksina iz kojih se lijek sporo otpušta ili oslobađa u organizmu, a koje se u pravilu uzimaju jednom dnevno. Venlafaksin u manjim dozama povećava razinu serotonina, a u većim dozama i noradrenalina. Može se reći da se efekti povećanja serotonina i noradrenalina potenciraju, te tako djeluju jače od antidepresivnih lijekova koji djeluju samo na jedan neurotransmitor. Povećani nivo serotonina u mozgu djeluje na smanjenje simptoma depresije, pa tako osoba ima manje depresivnih misli, manje je bezrazložno tužna, zabrinuta, preokupirana vlastitim nefunkcioniranjem, i subjektivno se bolje osjeća. Povećana razina noradrenalina će pozitivno djelovati na smanjenje psihomotorne sputanosti, inhibiranosti, usporenosti, te će osoba biti brža u razmišljanju, govoru i ponašanju, odnosno biti će spontanija i prirodnija u svojim reakcijama.

Mirtazapin se daje u večernjoj dozi od 15 do 45 mg. U manjim terapijskim dozama ima povoljan učinak na spavanje jer blokira histaminske receptore, te zbog toga u manjim dozama ima sedativan učinak, koji se u većim dozama gubi. U većim dozama je antagonist serotoninskih receptora, a u još većim dozama je blokator adrenergičkih recptora te djeluje na raspoloženje, te povećava apetit, što je kod depresivnih bolesnika jedan od vodećih simptoma.

Da bi antidepresiv uopće mogao djelovati, mora se vezati ili spojiti s određenim mjestima na stanici koje zovemo receptorima. Upravo je osnovno to na koji će se receptor neki lijek vezati, jer će na taj način iskazati dobre učinke, ali i neželjene nuspojave liječenja. Općenito se može reći da se venlafaksin dobro podnosi ukoliko se pravilno uzima, a većina nuspojava se javlja s povećanjem doze, najčešće su prolazne i ne zahtjevaju prekid terapije. Mirtazapin se također vrlo dobro podnosi i ima vrlo malo nuspojava, a upravo kombinacijom ova dva dualna antidepresiva u adekvatnim dozama postiže se maksimalni efekt liječenja s minimalnim rizikom za nuspojave. Znanstvena istraživanja i klinička psihijatrijska praksa ukazuju da je kombinacija venlafaksina i mirtazapina jedna od najčinkovitijih kombinacija u liječenju depresivnih simptoma u sklopu različitih psihijatrijskih poremećaja i bolesti. Ovu kombinaciju antidepresiva zbog svoje potentnosti u liječenju depresija nazivaju u stručnoj literaturi Kalifornijskim raketnim gorivom („California rockett fuel“).