x
x

Možemo li otkriti povećani rizik od ponovne pojave depresivne epizode?

  22.06.2019.

Razine kolina i N-acetil aspartata u dorsolateralnom prefrontalnom korteksu na početku faze oporavka ukazuju na povećani rizik od ponovne pojave depresivne epizode kod različitog trajanja terapije održavanja i nakon nje: retrospektivno kohortno istraživanje objavljeno u CMJ-u.

Možemo li otkriti povećani rizik od ponovne pojave depresivne epizode?
Snižavanje razina NAA i kolina 6 mjeseci nakon početka razdoblja oporavka bili su vremenski-neovisni čimbenici rizika za ponovnu pojavu depresivne epizode.

Cilj Odrediti odnos između dinamike razine metabolita mozga mjerenih spektroskopijom protonskom magnetskom rezonancom (1H-MRS) na početku faze oporavka od indeksne depresivne epizode i vremena do ponovne pojave depresije.

Postupci U ovom retrospektivnom kohortnom istraživanju analizirali smo promjene N-acetil aspartata (NAA), kolina i glutamat-glutamina kod 48 pacijenata s rekurentnom depresijom koji su liječeni monoterapijom održavanja sa stabilnom dozom antidepresiva. 1H-MRS napravljena je na početku faze oporavka i 6 mjeseci kasnije. Parametre 1H-MRS-a, obilježja indeksne epizode i tijek depresivnog poremećaja analizirali smo Coxovim modelom proporcionalnih rizika.

Rezultati Snižavanje razina NAA i kolina 6 mjeseci nakon početka razdoblja oporavka bili su vremenski-neovisni čimbenici rizika za ponovnu pojavu depresivne epizode. Omjer ugroženosti (hazard ratio) povezan sa sniženjem razine NAA bio je 2,02 (95% raspon pouzdanosti 1,06-3,84), dok je omjer ugroženosti povezan sa sniženjem razine kolina bio 2,06 (95% raspon pouzdanosti 1,02-4,17). Ove promjene nisu bile povezane s jačinom simptoma jer je u prvih 6 mjeseci oporavka izračun na ljestvici Montgomery-Asberg Depression Scale ostao uglavnom nepromijenjen (srednja vrijednost -0,01; standardna devijacija 1,6).

Zaključak Pacijenti koji primaju terapiju održavanja antidepresivima nakon oporavka, a rano u fazi oporavka imaju snižene razine NAA ili kolina, imaju dvostruko veći rizik ponovne pojave depresivne epizode. Nepromijenjene razine NAA i kolina na početku faze oporavka mogu ukazati na povećanu otpornost mozga uslijed terapije antidepresivima, dok snižene razine NAA i kolina mogu ukazati na privremeni učinak liječenja.

Neven Henigsberg, Aleksandar Savić, Marko Radoš, Helena Šarac, Milan Radoš, David Ozretić, Maja Bajs Janović, Viktorija Erdeljić Turk, Ana Šečić, Petra Kalember, Pero Hrabač