x
x

Vrijeme do početka trombolize razlikuje se po bolnicama

  Klara Čičić, dr. med.

  26.07.2014.

Vrijeme koje protekne od radiološkog snimanja mozga do početka trombolitskog liječenja značajno se razlikuje od ustanove do ustanove i upravo u tom vremenskom periodu dolazi do kašnjenja s terapijom kod akutnog ishemijskog moždanog udara, objavljeno je u časopisu JAMA Neurology.

Vrijeme do početka trombolize razlikuje se po bolnicama
Smjernice preporučuju da vrijeme od ulaska u zdravstvenu ustanovu do početka trombolitskog liječenja ne bude duže od 60 minuta s time da vrijeme od ulaska u zdravstvenu ustanovu do radiološkog snimanja koje je ključni korak u dijagnostičkom postupku ne bude duže od 25 minuta.

Novo američko kohortno istraživanje obuhvatilo je 25 bolnica i 1193 bolesnika s akutnim ishemijskim moždanim udarom liječenih intravenskim tkivnim aktivatorom plazminogena (tPA). Prosječno vrijeme od ulaska u bolnicu do primjene trombolize (tzv. “door-to-needle time”) bilo je oko 83 minute, a prosječno vrijeme od ulaska u bolnicu do radiološkog snimanja bilo je oko 23 minute. Vrijeme pak od trenutka kada je radiološki ustanovljeno da osoba ima akutni ishemijski moždani udar do primjene trombolitske terapije prosječno traje oko sat vremena, što je suboptimalno. Duljine trajanja ovih, za bolesnika vrlo važnih, vremenskih perioda razlikovale su se među bolnicama.

Smjernice preporučuju da vrijeme od ulaska u zdravstvenu ustanovu do početka trombolitskog liječenja ne bude duže od 60 minuta s time da vrijeme od ulaska u zdravstvenu ustanovu do radiološkog snimanja koje je ključni korak u dijagnostičkom postupku ne bude duže od 25 minuta.

Tromboliza je terapijska opcija kod akutnog ishemijskog moždanog udara koja smanjuje cerebralno oštećenje i invalidnost, a izrazito je vremenski ovisna. Autori smatraju kako su potrebni dodatni napori kako bi se u zdravstvenim ustanovama skratilo vrijeme proteklo od radiološkog snimanja do početka terapije.