x
x

Mehanička trombektomija u liječenju akutnog ishemijskog moždanog udara

  21.12.2021.

Liječenje akutnog ishemijskog moždanog udara značajno je napredovalo u zadnjem desetljeću, ponajprije zahvaljujući napretku i uvođenju mehaničke trombektomije u standardan protokol liječenja. Ovisno o opsegu ranih ishemijskih promjena na mozgu, aktivno liječenje mehaničkom trombektomijom provodi se do 24 sata od nastupa simptoma.

Mehanička trombektomija u liječenju akutnog ishemijskog moždanog udara
U Republici Hrvatskoj je u studenom 2020. u sve kliničke bolničke centre uspješno implementirana mehanička trombektomija kao dio standardnog protokola liječenja akutnog ishemijskog moždanog udara.

U zadnjem desetljeću paradigma liječenja akutnog ishemijskog moždanog udara značajno je promijenjena. Za razliku od nekadašnjeg pasivnog pristupa koji je podrazumijevao medikamentoznu terapiju i medicinsko praćenje, danas se primjenjuje aktivno liječenje koje uključuje intravensku trombolizu i mehaničku trombektomiju. Mehanička trombektomija počela se provoditi početkom ovog stoljeća, no značajan procvat metode započeo je objavom nekoliko multicentričnih randomiziranih studija (MR CLEAN, ESCAPE, SWIFT PRIME, REVASCAT, THRACE, PISTE) koje su 2015. godine potvrdile dobrobit ove metode liječenja. Danas je dokazano da je mehanička trombektomija povoljna i poželjna metoda liječenja bolesnika s akutnim ishemijskim moždanim udarom. Razvoj novih dijagnostičkih uređaja i standardizacija protokola snimanja omogućila je objektivniju procjenu stupnja oštećenja parenhima mozga, što je izravno utjecalo na odluku o daljnjem liječenju. Danas je postupak mehaničke trombektomije moguće provesti unutar 24 sata od nastupa simptoma, što su potvrdile i multicentrične randomizirane studije, DAWN i DEFUSE 3. Svakodnevni napredak mehaničke trombektomije doveo je do liječenja i distalnijih okluzija, poput M2 i M3 segmenta srednje moždane arterije i proksimalnih okluzija anteriorne i posteriorne moždane cirkulacije. Istovremeno je neurointervencijski tim postao veoma važna karika u lancu liječenja bolesnika s moždanim udarom. Nedavnom implementacijom mehaničke trombektomije u standardan protokol liječenja bolesnika s akutnim ishemijskim moždanim udarom u sve kliničke bolničke centre u Republici Hrvatskoj, bolesnicima koji borave u Republici Hrvatskoj omogućeno je liječenje najsuvremenijom metodom, sukladno najnovijim smjernicama.

Boris Bezak, Slavica Kovačić, Vladimira Vuletić, Damir Miletić, Lovro Tkalčić, Siniša Knežević, David Bonifačić, Marina Bralić

Medicina Fluminensis 2021, Vol. 57, No. 4, p. 328-340

doi: 10.21860/medflum2021_264886