x
x

Kvartarna prevencija u obiteljskoj medicini

  30.07.2014.

Kvartarna prevencija kao temelj racionalnog pristupa pacijentu u obiteljskoj medicini objavljena je u Liječničkom vjesniku.

Kvartarna prevencija u obiteljskoj medicini
Kvartarnu prevenciju čine individualni pristup pacijentu, dobra komunikacija, balans između indiciranja odgovarajućih pretraga i utvrđivanja nužnih postupaka uz oslanjanje na medicinu temeljenu na dokazima.

Kvartarna prevencija definirana je kao postupak identificiranja pacijenta rizičnog podlijeganju prekomjernoj medikalizaciji ali i zaštite pacijenta od nove medicinske invazije te predlaganja takvom pacijentu etički prihvatljivih intervencija.

Njeno primarno mjesto je u obiteljskoj medicini zbog pozicije obiteljskog liječnika koji predstavlja prvu liniju kontakta s pacijentom te »voditelja« pacijenta kroz zdravstveni sustav.

Veliko umijeće liječnika obiteljske medicine je odrediti kojem tjelesnom sustavu pripada simptom kojega prezentira pacijent, te odrediti optimalni daljnji postupak s pojedinim pacijentom. To je posebno složeno u situaciji kada pacijent ima tegobe, a liječnik ne nalazi bolest. U tim situacijama individualni pristup pacijentu, dobra komunikacija, balans između indiciranja odgovarajućih pretraga i utvrđivanja nužnih postupaka uz oslanjanje na medicinu temeljenu na dokazima čine kvartarnu prevenciju, koja postaje nužnost u vođenju pacijenta kroz suvremeni sustav zdravstvene zaštite.

Ines Zelić Baričević, Marija Vrca Botica, Ivana Pavlić Renar