x
x

Oporavak hoda i ravnoteže kod osoba nakon moždanoga udara

  09.08.2022.

Učinci kombinacije standardnog programa individualne neurofizioterapije i grupnog vježbanja na oporavak hoda i ravnoteže kod osoba nakon moždanoga udara, članak objavljen u časopisu Medica Jadertina.

Oporavak hoda i ravnoteže kod osoba nakon moždanoga udara
Kod bolesnika s moždanim udarom na bolničkoj rehabilitaciji, može se preporučiti klinička primjena standardne terapije u kombinaciji s grupnim vježbama.

Terapijsko vježbanje učinkovito je za oporavak ravnoteže i hoda nakon moždanoga udara. Ne postoji jedinstvena metoda koja bi se mogla primijeniti, te je potrebno nadalje istraživati metode koje će biti najučinkovitije u odgovarajućim kliničkim uvjetima.

Cilj istraživanja je utvrditi učinke integrirane kombinacije standardnog programa individualne neurofizioterapije i dodatnih grupnih vježbi u trajanju od 3
tjedna na oporavak ravnoteže i hoda.

Provedeno je randomizirano istraživanje na prigodnom uzorku ispitanika, definiranom u kontrolnoj (n 51) i ispitivanoj (n 51) skupini. Kontrolna skupina provodila je standardni program, a ispitivana i dodatno grupno vježbanje 3 puta tjedno. Rezultati razlika isptivanih varijabli između 1. i 2. točke mjerenja, između ispitivane i kontrolne skupine, testirani su Mann-Whitney U testom, a kao razina značajnosti rezultata prihvaćen je rizik od p < 0,05.

Rezultati istraživanja pokazali su pozitivne učinke u obje skupine, ali su rezultati ispitivanih varijabli bili statistički značajno bolji u ispitivanoj skupini: ravnoteža (Z = -2,943, p = 0,003), hod (Z = -3,879, p = 0,000). Integrirana kombinacija standardne neurofizioterapije i dodatnog vježbanja 3 puta tjedno, dovelo je do statistički značajnog poboljšanja oporavka ravnoteže i hoda u ispitivanoj skupini.

U zaključku, kod bolesnika s moždanim udarom na bolničkoj rehabilitaciji, može se preporučiti klinička primjena standardne terapije u kombinaciji s grupnim vježbama.

Zdravko Maček, Gordana Grozdek Čovčić, Mario Mandić, Ivan Balagović

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTBisolexAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: