x
x

Psorijaza, kardiovaskularni rizik i antihipertenzivni lijekovi

  24.02.2015.

Kardiološki lijekovi često su povezani s nastankom ili pogoršanjem psorijaze, među kojima su beta-blokatori najčešći uzročni lijekovi. Potrebno je prepoznati ovu povezanost, s obzirom na to da je to kožna nuspojava koja značajno utječe na kvalitetu života, predstavlja veliko psihološko opterećenje i stigmatizaciju za bolesnika te ima značajan utjecaj na daljnju terapijsku suradljivost.

Psorijaza, kardiovaskularni rizik i antihipertenzivni lijekovi
Posljednjih godina, brojne publikacije su pokazale povišenu učestalost srčanožilnih bolesti i metaboličkog sindroma u bolesnika s psorijazom.

Psorijaza je kronična upalna bolest koja pogađa 1-2% odrasle opće populacije. Bolest nije ograničena samo na kožu, već je povezana s nizom komorbiditeta, koji značajno utječu na kvalitetu života i predstavljaju povišeni rizik od različitih medicinskih poremećaja. Posljednjih godina, brojne publikacije su pokazale povišenu učestalost srčanožilnih bolesti i metaboličkog sindroma u bolesnika s psorijazom. Iako etiopatogenetska povezanost između ovih stanja još uvijek nije razjašnjena, čini se da dijele zajedničke patofiziološke putove u vidu sličnih upalnih komponenti. S obzirom na povišenu prevalenciju kardiovaskularnih komorbiditeta u bolesnika, psorijazi bi trebalo pristupiti kao multisistemskoj bolesti. Stoga je potreban multidisciplinarni pristup u cilju najučinkovitijeg liječenja bolesnika sa psorijazom. 

Saida Rezaković, Mima Georgieva, Lidija Počanić.